خبر فوری : گروگانگیری در فرانسه نزدیک مرز بلژیک

منابع آگاه از گروگانگیری در شهر «روبکس» فرانسه خبر دادند.
گروگانگیری در فرانسه

رویترز در خبری فوری اعلام کرد: منابع آگاه از گروگان‌گیری در شهر «روبکس» در شمال فرانسه نزدیک مرز بلژیک خبر دادند. بر اساس خبرهای اولیه، در این گروگان‌گیری چند نفر زخمی شده‌اند.
گفته می شود افراد گروگان گرفته شده، از اهالی یک روستا هستند.
در حال تکمیل/