دانلود کتاب | کتاب مرجع | کتاب انگلیسی | download free book | سری: ۳۸۷۲
نظر دهید ۹ مهر ۱۳۹۴

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید

free book download

Id Title Author Date Publisher
۱ Methods of testing concrete: Method for the determination of bleeding of concrete Standards Association of Australia. Committee BD 42, Methods of Testing Concrete ۱۹۹۹ Standards Australia
۲ Methods of testing concrete: Method for securing and testing cores from hardened concrete for compressive strength Standards Association of Australia, Standards Association of Australia. Committee BD 42, Methods of Testing Concrete ۱۹۹۱ Standards Australia
۳ Methods of testing concrete: Method for making and curing concrete – compression and indirect tensile test specimens Standards Association of Australia. Committee BD 42, Methods of Testing Concrete ۲۰۰۰ Standards Australia
۴ Methods of testing concrete: Determination of water absorption and apparent volume of permeable voids in hardened concrete Standards Association of Australia ۱۹۹۹ Standards Australia
۵ Methods of testing concrete: Determination of the static chord modulus of elasticity and Poisson s ratio of concrete specimens Standards Association of Australia. Committee BD 42, Methods of Testing Concrete ۱۹۹۷ Standards Australia
۶ Methods of testing concrete: Determination of the modulus of rupture Standards Association of Australia. Committee BD 42, Methods of Testing Concrete ۲۰۰۰ Standards Australia
۷ Methods of testing concrete: Determination of the compressive strength of concrete specimens Standards Association of Australia. Committee BD 42, Methods of Testing Concrete ۱۹۹۹ Standards Australia
۸ Methods of testing concrete: Determination of setting time of fresh concrete, mortar and grout by penetration resistance Standards Association of Australia. Committee BD 42, Methods of Testing Concrete ۱۹۹۶ Standards Australia
۹ Methods of testing concrete: determination of mass per unit volume of hardened concrete Standards Association of Australia. Committee BD 42, Methods of Testing Concrete ۱۹۹۸ Standards Australia
۱۰ Methods of testing concrete: determination of mass per unit volume of hardened concrete Standards Association of Australia. Committee BD 42, Methods of Testing Concrete ۱۹۹۸ Standards Australia
۱۱ Methods of testing concrete: Determination of creep of concrete cylinders in compression Standards Association of Australia. Committee BD 42, Methods of Testing Concrete ۱۹۹۶ Standards Australia
۱۲ Methods of testing concrete: Determination of air content of freshly mixed concrete – measuring reduction in concrete volume with increased air pressure Standards Association of Australia. Committee BD 42, Methods of Testing Concrete ۱۹۹۹ Standards Australia
۱۳ Methods of testing concrete: Determination of air content of freshly mixed concrete – measuring reduction in air pressure in chamber above concrete Standards Association of Australia. Committee BD 42, Methods of Testing Concrete ۱۹۹۹ Standards Australia
۱۴ Methods of testing concrete: Determination of air content of freshly mixed concrete – measuring air volume when concrete is dispersed in water Standards Association of Australia. Committee BD 42, Methods of Testing Concrete ۱۹۹۹ Standards Australia
۱۵ Methods of testing concrete. Methods 2, Preparation of concrete mixes inthe laboratory Standards Association of Australia. Committee BD 42, Methods of Testing Concrete, Standards Association of Australia ۱۹۹۴ Standards Australia
۱۶ Methods of testing concrete. Methods 1. Sampling of fresh concrete Standards Association of Australia. Committee BD 42, Methods of Testing Concrete, Standards Association of Australia ۱۹۹۳ Standards Association of Australia
۱۷ Methods of testing concrete, method 3: determination of properties related to the consistency of concrete Standards Association of Australia. Committee BD 42, Methods of Testing Concrete ۱۹۹۸ Standards Australia
۱۸ Methods of testing concrete, method 3: determination of properties related to the consistency of concrete Standards Association of Australia. Committee BD 42, Methods of Testing Concrete ۱۹۹۸ Standards Australia
۱۹ Methods of testing concrete, method 3: determination of properties related to the consistency of concrete Standards Association of Australia. Committee BD 42, Methods of Testing Concrete ۱۹۹۸ Standards Australia
۲۰ Methods of testing concrete, method 3: determination of properties related to the consistency of concrete Standards Association of Australia. Committee BD 42, Methods of Testing Concrete ۱۹۹۸ Standards Australia
۲۱ Methods of testing concrete, Deel 20 Standards Association of Australia. Committee BD 42, Methods of Testing Concrete, Standards Association of Australia ۱۹۹۲ Standards Australia
۲۲ Methods of testing concrete, Deel 13 Standards Association of Australia. Committee BD 42, Methods of Testing Concrete, Standards Association of Australia ۱۹۹۲ Standards Australia
۲۳ Methods of shape-preserving spline approximation Kvasov B.I. ۲۰۰۰ WS
۲۴ Methods of Nonlinear Analysis, Vol. 1 Richard Bellman ۱۹۷۰ Academic Press
۲۵ Methods of Noncommutative Analysis: Theory and Applications (De Gruyter Studies in Mathematics) Vladimir E. Nazaikinskii, V. E. Shatalov, Boris Yu Sternin ۱۹۹۶ Walter De Gruyter Inc
۲۶ Methods of noncommutative analysis: theory and applications V. E. Nazaĭkinskiĭ, Viktor Evgenʹevich Shatalov, Boris Yu. Sternin ۱۹۹۶ Walter de Gruyter
۲۷ Methods of Noncommutative Analysis: Theory and Applications V. E. Nazaĭkinskiĭ, Viktor Evgenʹevich Shatalov, Boris Yu. Sternin ۱۹۹۶ Walter de Gruyter
۲۸ Methods of Matrix Algebra Marshall C. Pease (Eds.) ۱۹۶۵ Elsevier, Academic Press
۲۹ Methods of Logic Willard Van Orman Quine ۱۹۵۹ Holt, Rinehart and Winston
۳۰ Methods of Information Geometry (Translations of Mathematical Monographs) Shun-Ichi Amari, Hiroshi Nagaoka,
۳۱ Methods of Hilbert Spaces K. Maurin ۱۹۶۷ PWN
۳۲ Methods of geometry, Second Edition James T. Smith ۲۰۰۰ John Wiley & Sons
۳۳ Methods of Geometric Analysis in Extension and Trace Problems: Volume 2 Alexander Brudnyi, Yuri Brudnyi (auth.) ۲۰۱۲ Birkhäuser Basel
۳۴ Methods of Geometric Analysis in Extension and Trace Problems: Volume 1 Alexander Brudnyi, Yuri Brudnyi (auth.) ۲۰۱۲ Birkhäuser Basel
۳۵ Methods of cut-elimination Alexander Leitsch, Matthias Baaz (auth.) ۲۰۱۱ Springer Netherlands
۳۶ Methods of Contemporary Gauge Theory (Cambridge Monographs on Mathematical Physics) Yuri Makeenko ۲۰۰۲
۳۷ Methods of Behavior Analysis in Neuroscience, Second Edition (Frontiers in Neuroscience) Jerry J. Buccafusco ۲۰۰۸ CRC Press
۳۸ Methods of Algorithmic Language Implementation N. Joachim Lehmann (auth.), Prof. A. Ershov, Prof. C. H. A. Koster (eds.) ۱۹۷۷ Springer-Verlag Berlin Heidelberg
۳۹ Methods of advanced calculus Franklin P. ۱۹۴۴ MGH
۴۰ Methods Matter: Improving Causal Inference in Educational and Social Science Research Richard J. Murnane, John B. Willett ۲۰۱۰ Oxford University Press
۴۱ Methods in Plant Electron Microscopy and Cytochemistry William V. Dashek ۲۰۰۰
۴۲ Methods in Plant Cell Biology David W. Galbraith, Don P. Bourque and Hans J. Bohnert (Eds.) ۱۹۹۵ Elsevier, Academic Press
۴۳ Methods in Modern Biophysics Noelting B. ۲۰۰۵ Springer
۴۴ Methods in Lignin Chemistry (Springer Series in Wood Science) S.Y. Lin, C.W. Dence ۱۹۹۲
۴۵ Methods in Human Geography: A guide for students doing a research project (2nd Edition) Robin Flowerdew, David Martin ۲۰۰۵ Prentice Hall
۴۶ Methods in Enzymology 463 – Guide to protein purification Richard Burgess, Murray P. Deutscher ۲۰۰۹ Elsevier/Academic Press
۴۷ Methods in classical and functional analysis Hille E. ۱۹۷۲ AW
۴۸ Methods in Bone Biology T. Arnett, B. Henderson ۱۹۹۷
۴۹ Methods in Biobanking Don Chalmers (auth.), Joakim Dillner (eds.) ۲۰۱۱ Humana Press
۵۰ Methods in Behavioral Research Cozby ۲۰۱۱ McGraw-Hill Education
۵۱ Methods in Alcohol-Related Neuroscience Research (Methods and New Frontiers in Neuroscience) Yuan Liu, David M. Lovinger ۲۰۰۲
۵۲ Methods for the Discovery and Characterization of G Protein-Coupled Receptors Matthew N. Davies, David E. Gloriam, Darren R. Flower (auth.), Craig W. Stevens (eds.) ۲۰۱۱ Humana Press
۵۳ Methods for Solving Systems of Nonlinear Equations Werner C Rheinboldt ۱۹۹۸ SIAM
۵۴ Methods for solving systems of nonlinear equations Werner C. Rheinboldt ۱۹۹۸ SIAM
۵۵ Methods Beyond Interviewing in Qualitative Market Research Philly Desai
۵۶ Methods and Tools for Effective Knowledge Life-Cycle-Management S. Ammar-Khodja, Alain Bernard (auth.), Alain Bernard, Serge Tichkiewitch (eds.) ۲۰۰۸ Springer-Verlag Berlin Heidelberg
۵۷ Methods and Tools for Computer Integrated Manufacturing: Advanced CREST Course on Computer Integrated Manufacturing (CIM 83) Karlsruhe, Germany, September 5 to 16, 1983 H. Grabowski, R. Anderl (auth.), U. Rembold, R. Dillmann (eds.) ۱۹۸۴ Springer Berlin Heidelberg
۵۸ Methods and Theories for the Solution of Problems of Geometrical Constructions Applied to 410 Problems By Julius Petersen, translated by Sophus Haagensen ۱۹۲۷
۵۹ Methods and theories for the solution of problems of geometrical constructions Petersen J. ۱۹۲۷ Stechert
۶۰ Methods and Models: A Guide to the Empirical Analysis of Formal Models in Political Science Rebecca B. Morton ۱۹۹۹
۶۱ Methods and Models of Operations Research Arnold Kaufmann ۱۹۶۴ Prentice Hall
۶۲ Methodology of Geopolitics-Part1 George Friedman Stratfor
۶۳ Methodology For Land And Housing Market Analysis Gareth Jones ۱۹۹۳
۶۴ Methodological guide to Integrated Coastal Zone Management UNESCO ۱۹۹۷
۶۵ Methodological Developments in Ethnography Geoffrey Walford ۲۰۰۷ Emerald Group
۶۶ Method in Madness: Control Mechanisms in the French Fantastic (Chiasma 16) (v. 16) Jutta Fortin ۲۰۰۵
۶۷ Method in Ecology: Strategies for Conservation Kristin S. Shrader-Frechette, Earl D. McCoy ۱۹۹۴
۶۸ Method and Politics in Plato s Statesman (Cambridge Classical Studies) M. S. Lane ۱۹۹۸
۶۹ Method and Appraisal in Economics Spiro Latsis (ed.) ۱۹۷۶
۷۰ Methionine – A Medical Dictionary, Bibliography, and Annotated Research Guide to Internet References ICON Health Publications ۲۰۰۴
۷۱ Methexis: Creation, incarnation, deification in Saint Maximus Confessor Perl, Eric David ۱۹۹۱ Yale University
۷۲ Meteorology Today Ahrens C.D. ۲۰۰۸ Brooks Cole
۷۳ Meteorological and Air Quality Models for Urban Areas Jason Ching, Adel Hanna, Fei Chen, Steven Burian, Torrin Hultgren (auth.), Alexander Baklanov, Grimmond Sue, Mahura Alexander, Maria Athanassiadou (eds.) ۲۰۰۹ Springer-Verlag Berlin Heidelberg
۷۴ Meteorites: flux with time and impact effects Monica M. Grady ۱۹۹۸ Geological Society
۷۵ Meteorites, ice, and Antarctica: A personal account Cassidy W.A. ۲۰۰۳ CUP
۷۶ Meteorite Impact! The Danger from Space and South Africa s Mega-Impact The Vredefort Structure (Geoparks of the World) Wolf Uwe Reimold, Roger L. Gibson ۲۰۱۰ Springer
۷۷ Metatony In Baltic.(Leiden Studies in Indo-European 6) Rick Derksen ۱۹۹۶
۷۸ Metastasis Research Protocols Volume 2 Analysis of Cell Behavior In Vitro and in Vivo (Methods in Molecular Medicine) Susan A. Brooks, Udo Schumacher ۲۰۰۱
۷۹ Metastasis of Prostate Cancer (Cancer Metastasis – Biology and Treatment) Richard J. Ablin (Editor), Malcolm D. Mason (Editor) ۲۰۰۷
۸۰ Metastasis of Colorectal Cancer Nicolas Porquet, Stéphanie Gout, Jacques Huot (auth.), Nicole Beauchemin, Jacques Huot (eds.) ۲۰۱۰ Springer Netherlands
۸۱ Metastable Liquids: Concepts and Principles Debenedetti P. ۱۹۹۶ PUP
۸۲ Metastable Liquids Skripov V.P. ۱۹۷۴ Wiley
۸۳ Metasomatism in oceanic and continental lithospheric mantle Massimo Coltorti, Michel Grégoire ۲۰۰۸ Geological Society
۸۴ MetaSoft Primer: Towards a Metalanguage for Applied Denotational Semantics Andrzej Blikle (auth.) ۱۹۸۷ Springer-Verlag Berlin Heidelberg
۸۵ Metascience and Politics: An Inquiry into the Conceptual Language of Political Science A. Gregor, A. Gregor ۲۰۰۳
۸۶ Metarepresentations: A Multidisciplinary Perspective Dan Sperber (Ed.) ۲۰۰۰ Oxford University Press
۸۷ Metareasoning: Thinking about Thinking Michael T. Cox and Anita Raja (Editors) ۲۰۱۱ The MIT Press
۸۸ Metareasoning: Thinking about Thinking Michael T. Cox, Anita Raja, Eric Horvitz ۲۰۱۱ The MIT Press
۸۹ Metaphysics: 2 Volumes (Oxford University Press academic monograph reprints) Aristotle ۱۹۲۴
۹۰ Metaphysics Borden Parker Bowne ۱۹۱۰ American book company
۹۱ Metaphysics Mark Pestana ۲۰۱۲ InTeO
۹۲ Metaphysical Wit A. J. Smith ۲۰۰۶
۹۳ Metaphysical elements of justice: part I of The metaphysics of morals Immanuel Kant, John Ladd (trans.) ۱۹۹۹ Hackett Publishing
۹۴ Metaphors in the history of psychology David E. Leary (Ed.) ۱۹۹۰ Cambridge University Press
۹۵ Metaphors in International Relations Theory Michael P. P. Marks ۲۰۱۱ Palgrave Macmillan
۹۶ Metaphors Dead and Alive, Sleeping and Waking: A Dynamic View Cornelia Muller ۲۰۰۸
۹۷ Metaphors & Analogies: Power Tools for Teaching Any Subject Rick Wormeli ۲۰۰۹
۹۸ Metaphor, Allegory, and the Classical Tradition: Ancient Thought and Modern Revisions G. R. Boys-Stones (editor) ۲۰۰۳ Oxford University Press, USA
۹۹ Metaphor in American Sign Language Phyllis Perrin Wilcox ۲۰۰۱
۱۰۰ Metaphor in American Sign Language Phyllis Perrin Wilcox ۲۰۰۱
مطالب مرتبط
دیدگاه ها بدون دیدگاه

دیدگاهی برای این مطلب ارسال نشده است.

پاسخ دهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.