Admin
دانلود کتاب | کتاب مرجع | کتاب انگلیسی | download free book | سری: ۴۰۰۶
نظر دهید ۱۰ مهر ۱۳۹۴

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید

free book download

Id Title Author Date Publisher
۱ Multiple Regression : A Primer (Undergraduate Research Methods & Statistics in the Social Sciences) Paul D. Allison ۱۹۹۸ Pine Forge Press
۲ Multiple Primary Malignancies (Updates in Surgery) Andrea Renda ۲۰۰۹ Springer
۳ Multiple Perspectives on Play in Early Childhood Education (Suny Series, Early Childhood Education, Inquiries and Insights) Olivia N. Saracho, Bernard Spodek ۱۹۹۷ State University of New York Press
۴ Multiple Perspectives on Mathematics Teaching and Learning: (International Perspectives on Mathematics Education) Jo Boaler ۲۰۰۰ Praeger
۵ Multiple perspectives on interaction: second language research in honor of Susan M. Gass Susan M. Gass, Alison Mackey, Charlene Polio ۲۰۰۹ Taylor & Francis
۶ Multiple Personality Disorders: A Medical Dictionary, Bibliography, And Annotated Research Guide To Internet References Icon Health Publications ۲۰۰۴ ICON Health Publications
۷ Multiple objective control synthesis Murti V. Salapaka, Mohammed A. Dahleh ۲۰۰۰ Springer-Verlag
۸ Multiple Myeloma: Translational and Emerging Therapies (Translational Medicine) Kenneth C. Anderson ۲۰۰۷ Informa Healthcare
۹ Multiple Linear and 1D Regression David Olive
۱۰ Multiple indicators: an introduction, Issue 15 John Lawrence Sullivan, Stanley Feldman ۱۹۷۹ SAGE
۱۱ Multiple Goals In Discourse Karen Tracy and Nikolas Coupland (Editors) ۱۹۹۰ Multilingual Matters, Ltd.
۱۲ Multiple goals in discourse Karen Tracy, Nikolas Coupland ۱۹۹۰ Multilingual Matters
۱۳ Multiple Forcing (Cambridge Tracts in Mathematics 88) T. Jech ۱۹۸۷ Cambridge University Press
۱۴ Multiple Correspondence Analysis and Related Methods (Chapman & Hall CRC Statistics in the Social and Behavioral Scie) Michael Greenacre, Jorg Blasius ۲۰۰۶ Chapman and Hall/CRC
۱۵ Multiple Correspondence Analysis (Quantitative Applications in the Social Sciences) Professor Brigitte Le Roux, Professor Henry Rouanet ۲۰۱۰ Sage Publications, Inc
۱۶ Multiple Comparisons, Selection and Applications in Biometry (Statistics: A Series of Textbooks and Monographs) Hoppe ۱۹۹۲ CRC Press
۱۷ Multiple Comparisons Using R Frank Bretz, Torsten Hothorn, Peter Westfall ۲۰۱۰ Chapman and Hall/CRC
۱۸ Multiple comparisons Alan J. Klockars, Gilbert Sax ۱۹۹۷ SAGE
۱۹ Multiple comparison procedures Larry E. Toothaker ۱۹۹۳ SAGE
۲۰ Multiple Classifier Systems: 8th International Workshop, MCS 2009, Reykjavik, Iceland, June 10-12, 2009. Proceedings Raymond S. Smith, Terry Windeatt (auth.), Jón Atli Benediktsson, Josef Kittler, Fabio Roli (eds.) ۲۰۰۹ Springer-Verlag Berlin Heidelberg
۲۱ Multiple Bonds between Metal Atoms, Third Edition Frank Albert Cotton, Carlos A. Murillo, Richard A. Walton, Editors ۲۰۰۵ Springer
۲۲ Multiple Bles8ings: Surviving to Thriving with Twins and Sextuplets Jon Gosselin, Kate Gosselin, Beth Carson ۲۰۰۸ Zondervan
۲۳ Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications Gwo-Hshiung Tzeng, Jih-Jeng Huang ۲۰۱۱ Chapman and Hall /CRC
۲۴ Multiple Analyses in Clinical Trials: Fundamentals for Investigators Lemuel A. Moyé ۲۰۰۳ Springer
۲۵ Multiple Analogies in Science and Philosophy Cameron Shelley ۲۰۰۳ John Benjamins Publishing Company
۲۶ Multiple Abstraction Hierachies for Mobile Robot Operation in Large Environments Cipriano Galindo, Juan-Antonio Fernández-Madrigal, Javier Gonzáez (auth.) ۲۰۰۷ Springer-Verlag Berlin Heidelberg
۲۷ Multi-Plant Safety and Security Management in the Chemical and Process Industries Genserik L.L. Reniers ۲۰۱۰ Wiley-VCH
۲۸ Multiphysics Modeling Using COMSOL: A First Principles Approach Roger W. Pryor
۲۹ Multiphoton Processes in Atoms (Springer Series on Atomic, Optical, and Plasma Physics) N.B. Delone, V.P. Krainov Springer
۳۰ Multiphoton Ionization of Atoms S. L. Chin, P. Lambropoulos ۱۹۸۴ Academic Pr
۳۱ Multiphase Flow Handbook (Mechanical and Aerospace Engineering Series) Clayton T. Crowe, ed. ۲۰۰۶ CRC Press
۳۲ Multiphase Flow Dynamics 4: Nuclear Thermal Hydraulics Nikolay Ivanov Kolev ۲۰۰۹ Springer
۳۳ Multiphase Flow Dynamics 3: Turbulence, Gas Absorption and Release, Diesel Fuel Properties (v. 3) Nikolay Ivanov Kolev ۲۰۰۷ Springer
۳۴ Multiphase Flow Dynamics 2: Thermal and Mechanical Interactions, 3rd Edition Nikolay Ivanov Kolev ۲۰۰۷ Springer
۳۵ Multiphase Flow Dynamics 2: Thermal and Mechanical Interactions (v. 2) Nikolay I. Kolev ۲۰۰۷ Springer
۳۶ Multiphase Flow Dynamics 1: Fundamentals, 3rd Edition Nikolay I. Kolev ۲۰۰۷ Springer
۳۷ Multiphase Flow Dynamics 1: Fundamentals (v. 1) Nikolay I. Kolev ۲۰۰۷ Springer
۳۸ Multiphase Bioreactor Design Joaquim M.S. Cabral, Manuel Mota, Johannes Tramper ۲۰۰۱ CRC Press
۳۹ Multiphase Averaging for Classical Systems: With Applications to Adiabatic Theorems Pierre Lochak, Claude Meunier (auth.) ۱۹۸۸ Springer-Verlag New York
۴۰ Multiphase Averaging for Classical Systems: With Applications to Adiabatic Theorems Pierre Lochak, Claude Meunier (auth.) ۱۹۸۸ Springer-Verlag New York
۴۱ Multiparty politics in Mississippi, 1877-1902 Stephen Edward Cresswell ۱۹۹۵ University Press of Mississippi
۴۲ Multiparticle Quantum Scattering in Constant Magnetic Fields (Mathematical Surveys and Monographs 90) Christian Gérard, Izabella Łaba ۲۰۰۲ American Mathematical Society
۴۳ Multiparameter Spectral Theory in Hilbert Space (Research Notes in Mathematics Series) B.D. Sleeman ۱۹۷۸ Pitman Publishing
۴۴ Multiparameter Spectral Theory in Hilbert Space (Research Notes in Mathematics Series) B.D. Sleeman ۱۹۷۸ Pitman Publishing
۴۵ Multiparameter Spectral Theory in Hilbert Space B. D. Sleeman ۱۹۷۸ Pitman
۴۶ Multiparameter Spectral Theory in Hilbert Space B.D. Sleeman ۱۹۷۸ Pitman Publishing
۴۷ Multiparameter Eigenvalue Problems: Matrices and Compact Operators Volume 1 F.V. Atkinson ۱۹۷۲ Academic Press
۴۸ Multi-Paradigm Design for C++ James O. Coplien ۱۹۹۸ Addison-Wesley Professional
۴۹ Multi-objective evolutionary algorithms for knowledge discovery from databases Ashish Ghosh ۲۰۰۸ Springer
۵۰ Multinationals and East Asian integration Wendy Dobson, Siow Yue Chia, International Development Research Centre (Canada), Institute of Southeast Asian Studies ۱۹۹۷ IDRC
۵۱ Multinational Retailers and Consumers in China: Transferring Organizational Practices from the United Kingdom and Japan (Consumption and Public Life) Jos Gamble ۲۰۱۱ Palgrave Macmillan
۵۲ Multinational Firms, Innovation And Productivity Davide Castellani, Antonello Zanfei ۲۰۰۶ Edward Elgar Publishing
۵۳ Multinational Enterprises, Foreign Direct Investment and Growth in Africa: South African Perspectives (English) Bernard Michael Gilroy, Thomas Gries, Willem A. Naudé ۲۰۰۴ Physica-Verlag HD
۵۴ Multinational Enterprises in Latin America since the 1990s Pablo Toral ۲۰۱۱ Palgrave Macmillan
۵۵ Multinational Enterprise and Economic Analysis (Cambridge Surveys of Economic Literature) Richard E. Caves ۱۹۹۶ Cambridge University Press
۵۶ Multinational Corporate Strategy James Leontiades ۱۹۹۸ Lexington Books
۵۷ Multinational Business Finance, 9th Edition David K. Eiteman, Michael H. Moffett, Arthur I. Stonehill ۲۰۰۱ Addison-Wesley
۵۸ Multi-moment Asset Allocation and Pricing Models (The Wiley Finance Series) Emmanuel Jurczenko, Bertrand Maillet, Mark Rubinstein ۲۰۰۶ Wiley
۵۹ Multimodular Origami Polyhedra: Archimedeans, Buckyballs and Duality Rona Gurkewitz, Bennett Arnstein ۲۰۰۳ Dover Publications
۶۰ Multimodality Imaging in Cardiovascular Medicine Christopher Kramer MD ۲۰۱۰ Demos Medical
۶۱ Multimodal User Interfaces: From Signals to Interaction (Signals and Communication Technology) Dimitros Tzovaras ۲۰۰۸ Springer
۶۲ Multimodal Safety Management and Human Factors Anca ۲۰۰۷ Ashgate Pub Co
۶۳ Multimodal Management of Canine Osteoarthritis Steven M. Fox, Darryl Millis ۲۰۱۰ Manson Publishing Ltd
۶۴ Multi-media: Video – Installation – Performance Nick Kaye ۲۰۰۷ Routledge
۶۵ Multimedia Systems: Algorithms, Standards, and Industry Practices Parag Havaldar, Gerard Medioni ۲۰۰۹ Course Technology
۶۶ Multimedia Security Technologies for Digital Rights Management Wenjun Zeng (Editor), Heather Yu (Editor), Ching-Yung Lin (Editor) ۲۰۰۶ Academic Press
۶۷ Multimedia Networking: Technology, Management, and Applications Syed Mahbubur Rahman ۲۰۰۱ IGI Global
۶۸ Multimedia Networking: From Theory to Practice Jenq-Neng Hwang ۲۰۰۹ Cambridge University Press
۶۹ Multimedia Messaging Service: An Engineering Approach to MMS Gwenaël Le Bodic ۲۰۰۳ Wiley
۷۰ Multimedia Making It Work Eighth Edition Tay Vaughan ۲۰۱۰ McGraw-Hill Osborne Media
۷۱ Multimedia Introduction to Programming Using Java David Gries, Paul Gries ۲۰۰۴ Springer
۷۲ Multimedia Introduction to Programming Using Java David Gries, Paul Gries ۲۰۰۴ Springer
۷۳ Multimedia Encryption and Authentication Techniques and Applications (Internet and Communications) Borko Furht, Darko Kirovski ۲۰۰۶ Auerbach Publications
۷۴ Multimedia and the Web from A to Z: 2nd Edition Patrick M. Dillon, David C. Leonard ۱۹۹۸ Greenwood
۷۵ Multimedia And Hypertext Edition 1 Nielsen, Jakob ۱۹۹۵ Elsevier Science
۷۶ Multimedia Kazuki Nishi ۲۰۱۰ InTech
۷۷ Multimagic Squares Christian Eggermont ۲۰۰۷
۷۸ Multilingualism in India (Multilingual Matters, 61) Debi Prasanna Pattanayak ۱۹۹۰ Multilingual Matters
۷۹ Multilingualism In India Debi Prasanna Pattanayak ۱۹۹۰ Multilingual Matters
۸۰ Multilingualism and Nation Building (Multilingual Matters, No 91) Gerda Mansour ۱۹۹۳ Mulitlingual Matters
۸۱ Multilingualism & nation Building Gerda Mansour ۱۹۹۳ Mulitlingual Matters, Ltd.
۸۲ Multilingual Multimedia: Bridging the Language Barrier with Intelligent Systems Masoud Yazdani (Editor) ۱۹۹۳ Intellect Books, Ltd.
۸۳ Multilingual Lexicon for Universiade Sports Professor Emeritus R. Busch, Hans J. Bergman ۱۹۸۳ The University of Alberta Press
۸۴ Multilingual Information Access Evaluation I. Text Retrieval Experiments: 10th Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum, CLEF 2009, Corfu, Greece, September 30 – October 2, 2009, Revised Selected Papers Carol Peters (auth.), Carol Peters, Giorgio Maria Di Nunzio, Mikko Kurimo, Thomas Mandl, Djamel Mostefa, Anselmo Peñas, Giovanna Roda (eds.) ۲۰۱۰ Springer-Verlag Berlin Heidelberg
۸۵ Multilingual Aspects of Fluency Disorders (Communication Disorders Across Languages) Peter Howell, John Van Borsel ۲۰۱۱ Multilingual Matters
۸۶ Multilinear functions of direction and their uses in differential Geometry Neville, Eric Harold
۸۷ Multilinear Algebra D. G. Northcott ۲۰۰۹ Cambridge University Press
۸۸ Multilevel Urban Governance and the European City : Discussing Metropolitan Reforms in Stockholm and Helsinki Nico Giersig ۲۰۰۸ VS Research
۸۹ Multilevel Statistical Models (Wiley Series in Probability and Statistics) Harvey Goldstein ۲۰۱۰ Wiley
۹۰ Multilevel Modeling (Quantitative Applications in the Social Sciences) Dr. Douglas A. Luke ۲۰۰۴ Sage Publications, Inc
۹۱ Multi-Level Issues in Organizations and Time, Volume 6 (Research in Multi-Level Issues) (Research in Multi-Level Issues) Fred Dansereau, Francis Yammarino ۲۰۰۷ JAI Press
۹۲ Multi-Level Issues in Organizational Behavior and Leadership Francis J. Yammarino, Fred Dansereau ۲۰۰۹ Emerald Group Publishing
۹۳ Multi-Level Issues in Creativity and Innovation (Research in Multi-Level Issues, Volume 7) Michael D. Mumford, Samuel T Hunter, Katrina E Bedell-Avers ۲۰۰۸ JAI Press(NY)
۹۴ Multilevel Governance of Global Environmental Change: Perspectives from Science, Sociology and the Law Gerd Winter (editor) ۲۰۱۱ Cambridge University Press
۹۵ Multilevel English grammar programme: Level 2 Student s Book John Shepherd ۱۹۹۵ Phoenix ELT
۹۶ Multilevel Analysis of Individuals and Cultures Fons J.R. van de Vijver, Dianne A. Van Hemert, Ype H. Poortinga ۲۰۰۸ Psychology Press
۹۷ Multilateralism Matters: The Theory and Praxis of an Institutional Form John Gerard Ruggie (ed.) ۱۹۹۳ Columbia University Press
۹۸ Multilateralism Matters John Gerard Ruggie ۱۹۹۳ Columbia University Press
۹۹ Multilateral Diplomacy And the Npt: An Insider s Account Jayantha Dhanapala, Randy Rydell ۲۰۰۵ United Nations
۱۰۰ Multilateral Aid 2010 OECD ۲۰۱۱ OECD Publishing
مطالب مرتبط
دیدگاه ها بدون دیدگاه

دیدگاهی برای این مطلب ارسال نشده است.

پاسخ دهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.