دانلود کتاب | کتاب مرجع | کتاب انگلیسی | download free book | سری: ۴۱۶۴
نظر دهید ۱۲ مهر ۱۳۹۴

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید

free book download

Id Title Author Date Publisher
۱ Numerical Linear Algebra Lloyd N. Trefethen, David Bau III ۱۹۹۷ Society for Industrial and Applied Mathematics
۲ Mathematical Modelling: Classroom Notes in Applied Mathematics Murray S. Klamkin ۱۹۸۷ Society for Industrial Mathematics
۳ Designing Fair Curves and Surfaces: Shape Quality in Geometric Modeling and Computer-Aided Design (Geometric Design Publication) Nickolas S. Sapidis ۱۹۸۷ Society for Industrial Mathematics
۴ Curve and surface design Hans Hagen ۱۹۹۲ Society for Industrial and Applied Mathematics
۵ The Mathematics of reservoir simulation Richard E. Ewing ۱۹۸۷ Society for Industrial and Applied Mathematics
۶ Solitons in mathematics and physics Alan C. Newell ۱۹۸۷ Society for Industrial and Applied Mathematics
۷ Computational information retrieval N. C.) Computational Information Retrieval Conference (2000 Raleigh, Michael W. Berry, Michael W. Berry, Society for Industrial and Applied Mathematics ۲۰۰۱ Society for Industrial and Applied Mathematics
۸ Domain-Based Parallelism and Problem Decomposition Methods in Computational Science and Engineering David E. Keyes, Yousef Saad, Donald G. Truhlar ۱۹۸۷ Society for Industrial and Applied Mathematics
۹ Primal-Dual Interior-Point Methods Stephen J. Wright ۱۹۸۷ Society for Industrial and Applied Mathematics
۱۰ Contemporary Problems in Statistical Physics George H. Weiss ۱۹۸۷ Society for Industrial and Applied Mathematics
۱۱ Wavelets: Tools for Science & Technology Stéphane Jaffard, Yves Meyer, Robert D. Ryan ۲۰۰۱ Society for Industrial Mathematics
۱۲ Numerical Linear Algebra Lloyd N. Trefethen, David Bau III ۱۹۹۷ Society for Industrial and Applied Mathematics
۱۳ Arithmetic complexity of computations Shmuel Winograd ۱۹۸۷ Society for Industrial and Applied Mathematics
۱۴ ScaLAPACK user s guide ۱۹۹۷ Society for Industrial and Applied Mathematics
۱۵ Direct Methods for Sparse Linear Systems (Fundamentals of Algorithms) Timothy A. Davis ۲۰۰۶ Society for Industrial and Applied Mathematic
۱۶ Methods of dynamic and nonsmooth optimization Frank H. Clarke ۱۹۸۷ Society for Industrial and Applied Mathematics
۱۷ Theory and Applications of Sequential Nonparametrics (CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics) Pranab Kumar Sen ۱۹۸۷ Society for Industrial Mathematics
۱۸ Interior-point polynomial algorithms in convex programming Iu. E. Nesterov, Arkadii Nemirovskii, Yurii Nesterov ۱۹۹۴ Society for Industrial and Applied Mathematics
۱۹ Nonparametric Function Estimation, Modeling, and Simulation James R. Thompson, Richard A. Tapia ۱۹۸۷ Society for Industrial and Applied Mathematics
۲۰ Augmented Lagrangian and operator-splitting methods in nonlinear mechanics Roland Glowinski, Patrick Le Tallec ۱۹۸۷ Society for Industrial and Applied Mathematics
۲۱ Shapes and Geometries: Analysis, Differential Calculus, and Optimization (Advances in Design and Control) M. C. Delfour, J.-P. Zolésio ۱۹۸۷ Society for Industrial Mathematics
۲۲ Computational information retrieval N. C.) Computational Information Retrieval Conference (2000 Raleigh, Michael W. Berry, Michael W. Berry, Society for Industrial and Applied Mathematics ۲۰۰۱ Society for Industrial and Applied Mathematics
۲۳ The Vehicle Routing Problem (Monographs on Discrete Mathematics and Applications) Paolo Toth; Daniele Vigo ۲۰۰۱ SIAM
۲۴ Techniques of Differential Topology in Relativity (CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics) Roger Penrose ۱۹۸۷ Society for Industrial Mathematics
۲۵ An introduction to inverse scattering and inverse spectral problems Khosrow Chadan, David Colton, Lassi Päivärinta, William Rundell ۱۹۸۷ Society for Industrial and Applied Mathematics
۲۶ Exact and Approximate Modeling of Linear Systems: A Behavioral Approach (Mathematical Modeling and Computation) (Monographs on Mathematical Modeling and Computation) Ivan Markovsky, Jan C. Willems, Sabine Van Huffel, Bart De Moor ۲۰۰۶ Society for Industrial & Applied
۲۷ Lectures on geometric methods in mathematical physics Jerrold E. Marsden ۱۹۸۷ Society for Industrial and Applied Mathematics
۲۸ Sinc Methods for Quadrature and Differential Equations John Lund, Kenneth L. Bowers ۱۹۸۷ Society for Industrial and Applied Mathematics
۲۹ Probabilistic expert systems Glenn Shafer ۱۹۸۷ Society for Industrial and Applied Mathematics
۳۰ Augmented Lagrangian and operator-splitting methods in nonlinear mechanics Roland Glowinski, Patrick Le Tallec ۱۹۸۷ Society for Industrial and Applied Mathematics
۳۱ Eliciting and Analyzing Expert Judgment: A Practical Guide (ASA-SIAM Series on Statistics and Applied Probability) Mary A. Meyer, Jane M. Booker ۲۰۰۱ Society for Industrial Mathematics
۳۲ Methods of Dynamic and Nonsmooth Optimization (CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics) Frank H. Clarke ۱۹۸۷ Society for Industrial Mathematics
۳۳ Fuzzy Logic and Probability Applications: A Practical Guide (ASA-SIAM Series on Statistics and Applied Probability) Timothy J. Ross, Jane M. Booker, W. Jerry Parkinson ۲۰۰۲ Society for Industrial Mathematics
۳۴ Mathematical Biofluiddynamics (CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics) James Lighthill ۱۹۸۷ Society for Industrial Mathematics
۳۵ LAPACK95 users guide V. A. Barker, L. S. Blackford, J. Dongarra, J. Du Croz, S. Hammarling, M. Marinova, J. Waœniewski, P. Yalamov ۲۰۰۱ Society for Industrial and Applied Mathematics
۳۶ Arithmetic Complexity of Computations (CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics) Shmuel Winograd ۱۹۸۷ Society for Industrial Mathematics
۳۷ Mathematical Modelling: Classroom Notes in Applied Mathematics Murray S. Klamkin ۱۹۸۷ Society for Industrial Mathematics
۳۸ Random number generation and quasi-Monte Carlo methods Harald Niederreiter ۱۹۹۲ Society for Industrial and Applied Mathematics
۳۹ The method of equivalence and its applications Robert B. Gardner ۱۹۸۷ Society for Industrial and Applied Mathematics
۴۰ The Total Least Squares Problem: Computational Aspects and Analysis (Frontiers in Applied Mathematics) Sabine Van Huffel, Joos Vandewalle ۱۹۸۷ Society for Industrial Mathematics
۴۱ Probability theory and combinatorial optimization J. Michael Steele ۱۹۸۷ Society for Industrial and Applied Mathematics
۴۲ Applications on advanced architecture computers Greg Astfalk ۱۹۹۶ Society for Industrial and Applied Mathematics
۴۳ Graph Theory and Its Applications to Problems of Society (CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics) Fred S. Roberts ۱۹۸۷ Society for Industrial Mathematics
۴۴ Variational Methods in Nonlinear Elasticity Pablo Pedregal ۱۹۸۷ Society for Industrial and Applied Mathematics
۴۵ Knot insertion and deletion algorithms for B-spline curves and surfaces Tom Lyche ۱۹۸۷ Society for Industrial and Applied Mathematics
۴۶ Mathematical Theories of Populations: Deomgraphics, Genetics, and Epidemics (CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics) Frank Hoppensteadt ۱۹۹۷ Society for Industrial Mathematics
۴۷ Topics in intersection graph theory Terry A. McKee, F. R. McMorris ۱۹۹۹ Society for Industrial and Applied Mathematics
۴۸ Sinc Methods for Quadrature and Differential Equations John Lund, Kenneth L. Bowers ۱۹۸۷ Society for Industrial and Applied Mathematics
۴۹ Nonholonomic Motion of Rigid Mechanical Systems from a DAE Viewpoint Patrick J. Rabier , Werner C. Rheinboldt ۱۹۸۷ Society for Industrial and Applied Mathematics
۵۰ Data Clustering: Theory, Algorithms, and Applications (ASA-SIAM Series on Statistics and Applied Probability) Guojun Gan; Chaoqun Ma; and Jianhong Wu ۲۰۰۷ SIAM, Society for Industrial and Applied Mathematics
۵۱ Wavelets and their applicaations: Case Studies Mei Kobayashi ۱۹۸۷ Society for Industrial Mathematics
۵۲ Mathematics applied to continuum mechanics Lee A. Segel with additional material on elasticity by G. H. Handelman ۲۰۰۷ Society for Industrial and Applied Mathematics
۵۳ The Boundary Function Method for Singular Perturbed Problems (Studies in Applied and Numerical Mathematics) Adelaida B. Vasil eva, Valentin F. Butuzov, Leonid V. Kalachev ۱۹۸۷ Society for Industrial Mathematics
۵۴ Linear Feedback Control: Analysis and Design with MATLAB (Advances in Design and Control) Dingyu Xue, YangQuan Chen, Derek P. Atherton ۲۰۰۸ Society for Industrial Mathematics
۵۵ Applied Stochastic Processes and Control for Jump-Diffusions: Modeling, Analysis, and Computation (Advances in Design and Control) Floyd B. Hanson ۲۰۰۷ Society for Industrial and Applied Mathematics
۵۶ Engineering Reliability (ASA-SIAM Series on Statistics and Applied Probability) Richard E. Barlow ۱۹۹۸ Society for Industrial Mathematics
۵۷ Pitman s Measure of Closeness: A Comparison of Statistical Estimators Jerome P. Keating, Robert L. Mason, Pranab K. Sen ۱۹۸۷ Society for Industrial Mathematics
۵۸ Numerical Solution of Elliptic Problems (Studies in Applied and Numerical Mathematics) Garrett Birkhoff, Robert E. Lynch ۱۹۸۷ Society for Industrial Mathematics
۵۹ Reservoir Simulation: Mathematical Techniques in Oil Recovery (CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics) Zhangxin Chen ۲۰۰۷ Society for Industrial and Applied Mathematics
۶۰ Real-time PDE-constrained optimization Edited by Lorenz T. Biegler; Omar Ghattas; Matthias Heinkenschloss; David Keyes; and Bart van Bloemen Waanders, Lorenz T. Biegler; Omar Ghattas; Matthias Heinkenschloss; David Keyes; and Bart van Bloemen Waanders ۲۰۰۷ Society for Industrial and Applied Mathematics
۶۱ An introduction to structured population dynamics J. M. Cushing ۱۹۸۷ Society Industrial and Applied Mathematics
۶۲ Ill-Posed Problems for Integrodifferential Equations in Mechanics and Electromagnetic Theory (SIAM Studies in Applied and Numerical Methematics) (Studies in Applied and Numerical Mathematics) Frederick Bloom ۱۹۸۷ Society for Industrial and Applied Mathematics
۶۳ Collected lectures on the preservation of stability under discretization Donald Estep, Simon Tavener ۱۹۸۷ Society for Industrial and Applied Mathematics
۶۴ Conjugate Duality and Optimization (CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics) R. Tyrrell Rockafellar ۱۹۸۷ Society for Industrial Mathematics
۶۵ Matrix methods in data mining and pattern recognition Lars Eldén ۲۰۰۷ Society for Industrial and Applied Mathematics
۶۶ An introduction to iterative Toeplitz solvers Raymond Hon-Fu Chan and Xiao-Qing Jin ۲۰۰۷ Society for Industrial and Applied Mathematics
۶۷ Adaptive control tutorial Petros Ioannou and Baris Fidan ۲۰۰۶ Society for Industrial and Applied Mathematics
۶۸ Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations: Steady-State and Time-Dependent Problems (Classics in Applied Mathematics) Randall Leveque ۲۰۰۷ SIAM, Society for Industrial and Applied Mathematics
۶۹ Perturbation bounds for matrix eigenvalues Rajendra Bhatia ۲۰۰۷ Society for Industrial and Applied Mathematics
۷۰ Numerical Methods for Special Functions Amparo Gil, Javier Segura, Nico M. Temme ۲۰۰۷ Society for Industrial and Applied Mathematics
۷۱ Stochastic modeling in broadband communications systems Ingemar Kaj ۲۰۰۲ Society for Industrial and Applied Mathematics
۷۲ Linear Feedback Control: Analysis and Design with MATLAB (Advances in Design and Control) Dingyu Xue, YangQuan Chen, Derek P. Atherton ۲۰۰۸ Society for Industrial Mathematics
۷۳ George Green: Mathematician and Physicist 1793-1841: The Background to His Life and Work D. M. Cannell ۲۰۰۱ Society for Industrial Mathematics
۷۴ Feasible Computations and Provable Complexity Properties (CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics) Juris Hartmanis ۱۹۸۷ Society for Industrial Mathematics
۷۵ Conjugate Duality and Optimization (CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics) R. Tyrrell Rockafellar ۱۹۸۷ Society for Industrial Mathematics
۷۶ Numerical Computing with Simulink, Volume I: Creating Simulations Richard J. Gran ۲۰۰۷ Society for Industrial and Applied Mathematics
۷۷ The Matrix Eigenvalue Problem: GR and Krylov Subspace Methods David S. Watkins ۲۰۰۷ Society for Industrial Mathematics
۷۸ Stability and Stabilization of Time-Delay Systems (Advances in Design & Control) (Advances in Design and Control) Wim Michiels, Silviu-Iulian Niculescu ۲۰۰۷ Society for Industrial & Applied Mathematics,U.S.
۷۹ The Boundary Function Method for Singular Perturbed Problems (Studies in Applied and Numerical Mathematics) Adelaida B. Vasil eva, Valentin F. Butuzov, Leonid V. Kalachev ۱۹۸۷ Society for Industrial Mathematics
۸۰ Perturbation Bounds for Matrix Eigenvalues (Classics in Applied Mathematics) Rajendra Bhatia ۲۰۰۷ SIAM, Society for Industrial and Applied Mathematics
۸۱ Continuum modeling in the physical sciences E. van Groesen and Jaap Molenaar ۲۰۰۷ Society for Industrial and Applied Mathematics
۸۲ Real-time PDE-constrained optimization Edited by Lorenz T. Biegler; Omar Ghattas; Matthias Heinkenschloss; David Keyes; and Bart van Bloemen Waanders, Lorenz T. Biegler; Omar Ghattas; Matthias Heinkenschloss; David Keyes; and Bart van Bloemen Waanders ۲۰۰۷ Society for Industrial and Applied Mathematics
۸۳ The symmetric eigenvalue problem Beresford N. Parlett ۱۹۸۷ Society for Industrial and Applied Mathematics
۸۴ Stochastic modeling in broadband communications systems Ingemar Kaj ۲۰۰۲ Society for Industrial and Applied Mathematics
۸۵ Adaptive control tutorial Petros Ioannou and Baris Fidan ۲۰۰۶ Society for Industrial and Applied Mathematics
۸۶ Performance optimization of numerically intensive codes Adolfy Hoisie ۲۰۰۱ Society for Industrial and Applied Mathematics
۸۷ Stochastic processes in the neurosciences Henry C. Tuckwell ۱۹۸۹ Society for Industrial and Applied Mathematics
۸۸ Combinatorial Data Analysis: Optimization by Dynamic Programming (Monographs on Discrete Mathematics and Applications) Lawrence Hubert, Phipps Arabie, Jacqueline Meulman ۱۹۸۷ Society for Industrial Mathematics
۸۹ Stability and Stabilization of Time-Delay Systems (Advances in Design & Control) (Advances in Design and Control) Wim Michiels, Silviu-Iulian Niculescu ۲۰۰۷ Society for Industrial & Applied Mathematics,U.S.
۹۰ Introduction to the Mathematics of Medical Imaging, Second Edition Charles L. Epstein ۲۰۰۷ Society for Industrial & Applied Mathematics
۹۱ Data Clustering: Theory, Algorithms, and Applications (ASA-SIAM Series on Statistics and Applied Probability) Guojun Gan; Chaoqun Ma; and Jianhong Wu ۲۰۰۷ SIAM, Society for Industrial and Applied Mathematics
۹۲ Graph Classes: A Survey (Monographs on Discrete Mathematics and Applications) Andreas Brandstädt, Van Bang Le, Jeremy P. Spinrad ۱۹۸۷ Society for Industrial Mathematics
۹۳ Proceedings of the Ninth Workshop on Algorithm Engineering and Experiments and the Fourth Workshop on Analytic Algorithms and Combinatorics (Proceedings in Applied Mathematics) David Applegate, Gerth Brodal, Daniel Panario, Robert Sedgewick ۲۰۰۷ Society for Industrial Mathematics
۹۴ Nonlinear Renewal Theory in Sequential Analysis (CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics) Michael Woodroofe ۱۹۸۷ Society for Industrial Mathematics
۹۵ Industrial Mathematics : The 1998 CRSC Workshop Pierre A. Gremaud, Zhilin Li, Ralph C. Smith, Hien T. Tran ۱۹۸۷ Society for Industrial Mathematics
۹۶ Cardiovascular and Respiratory Systems: Modeling, Analysis, and Control (Frontiers in Applied Mathematics) Jerry J. Batzel; Franz Kappel; Daniel Schneditz; and Hien T. Tran ۲۰۰۶ SIAM, Society for Industrial and Applied Mathematics
۹۷ Numerical Solution of Elliptic Problems (Studies in Applied and Numerical Mathematics) Garrett Birkhoff, Robert E. Lynch ۱۹۸۷ Society for Industrial Mathematics
۹۸ Singular Perturbation Methods in Control: Analysis and Design (Classics in Applied Mathematics) Petar Kokotovic, Hassan K. Khali, John O Reilly ۱۹۸۷ Society for Industrial Mathematics
۹۹ An algorithmic theory of numbers, graphs, and convexity Laszlo Lovasz ۱۹۸۶ Society for Industrial and Applied Mathematics
۱۰۰ Linear programming with MATLAB Michael C. Ferris, Olvi L. Mangasarian, Stephen J. Wright ۲۰۰۷ Society for Industrial and Applied Mathematics :, Mathematical Programming Society
مطالب مرتبط
دیدگاه ها بدون دیدگاه

دیدگاهی برای این مطلب ارسال نشده است.

پاسخ دهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.