دانلود کتاب | کتاب مرجع | کتاب انگلیسی | download free book | سری: ۴۲۳۵
نظر دهید ۱۳ مهر ۱۳۹۴

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید

free book download

Id Title Author Date Publisher
۱ Optical Fiber Telecommunications IV-A, Volume A, Fourth Edition: Components (Optics and Photonics) Ivan P. Kaminow, Tingye Li ۲۰۰۲ Academic Press
۲ Optical Fiber Communications: Principles and Practice (3rd Edition) John Senior ۲۰۰۸ Prentice Hall
۳ Optical Engineering Fundamentals (SPIE Tutorial Texts in Optical Engineering Vol. TT30) Bruce H. Walker ۱۹۹۷ SPIE Publications
۴ Optical Coherence Tomography in Cardiovascular Research Evelyn Regar, A.M.G.J. van Leeuwen, Patrick W. Serruys ۲۰۰۷ Informa Healthcare
۵ Optical Coherence Tomography in Age-Related Macular Degeneration Gabriel Coscas ۲۰۰۹ Springer
۶ Optical Biosensors: Present and Future Frances S. Ligler, Chris Rowe Taitt, ۲۰۰۲ Elsevier Science
۷ Optical Astronomical Spectroscopy Christopher R. Kitchin ۱۹۹۵ IOP Institute of Physics 1995
۸ Optical and Digital Image Processing: Fundamentals and Applications Gabriel Cristóbal, Peter Schelkens, Hugo Thienpont ۲۰۱۱ John Wiley & Sons
۹ Optical and Digital Image Processing: Fundamentals and Applications Peter Schelkens, and Hugo Thienpont ۲۰۱۱ Published 2011 by Wiley-VCH Verlag
۱۰ Optic Nerve Disorders: Diagnosis and Management Jane W. Chan ۲۰۰۷ Springer
۱۱ Oprah: The Gospel of an Icon Kathryn Lofton ۲۰۱۱ University of California Press
۱۲ Oprah Winfrey: A Biography, Second Edition Helen S. Garson ۲۰۱۱ ABC-CLIO
۱۳ Opposition In Discourse: The Construction of Oppositional Meaning (Advanced In Stylistics) Lesley Jeffries ۲۰۱۰ Continuum
۱۴ Opposition Government in Mexico Victoria Elizabeth Rodriguez, Peter M. Ward ۱۹۹۵ University of New Mexico Press
۱۵ Opposition and Intimidation: The Abortion Wars and Strategies of Political Harassment Alesha Doan ۲۰۰۷ University of Michigan Press
۱۶ Opposites as Equals: Standard Differences Between Men and Women and How to Resolve Them Richard Driscoll, Nancy Ann Davis ۲۰۰۹ Westside Psychology
۱۷ Opposites & Oddities Keynotes Education Crossgate Comwall
۱۸ Opportunities: Intermediate Language Powerbook M Harris, David Mower ۲۰۰۰ Pearson Elt
۱۹ Opportunities: Global Pre-intermediate Language Powerbook Patricia Reilly, Michael Dean, Anna Sikorzynska, Hanna Mrozowska ۲۰۰۶ Longman
۲۰ Opportunities: Global Elementary Language Powerbook NE (Opportunities) Olivia Johnston, Christina Ruse, Anna Sikorzynska, Hanna Mrozowska ۲۰۰۶ Longman
۲۱ Opportunities to improve airport passenger screening with mass spectrometry Committee on Assessment of Security Technologies for Transportation, National Research Council ۲۰۰۴ National Academy Press
۲۲ Opportunities of contact: Derrida and Deleuze Guattari on translation Joanna Louise Polley ۲۰۰۹ University of Toronto
۲۳ Opportunities in vocational & technical careers Adrian A. Paradis ۱۹۹۲ VGM Career Horizons
۲۴ Opportunities in visual arts careers Mark Salmon ۱۹۹۲ VGM Career Horizons
۲۵ Opportunities in Travel Careers Robert Scott Milne ۱۹۹۶ McGraw-Hill Companies
۲۶ Opportunities in Transportation Careers Adrian A. Paradis ۱۹۹۷ McGraw-Hill
۲۷ Opportunities in training and development careers Edward E. Gordon, Catherine M. Petrini, Ann P. Campagna ۱۹۹۷ VGM Career Horizons
۲۸ Opportunities In The Fusion Energy Sciences Program Fusion Energy Sciences Advisory Committee for the Office of Science of the U.S. Department of Energy ۱۹۹۹
۲۹ Opportunities in Television and Video Careers (Opportunities Inseries) Shonan F. R. Noronha ۱۹۹۸ McGraw-Hill Companies
۳۰ Opportunities in technical writing and communications careers Jay Reid Gould, Wayne A. Losano, Walter E. Kramer, Marilyn K. Kramer ۱۹۹۴ VGM Career Horizons
۳۱ Opportunities in Speech-Language Pathology Careers Patricia Larkins ۱۹۹۶ McGraw-Hill
۳۲ Opportunities in science technician careers JoAnn Chirico ۱۹۹۶ McGraw-Hill
۳۳ Opportunities in sales careers James Brescoll, Ralph M. Dahm ۱۹۹۵ VGM Career Horizons
۳۴ Opportunities in robotics careers Jan Bone ۱۹۹۳ VGM Career Horizons
۳۵ Opportunities in retailing careers Roslyn Dolber ۱۹۹۶ VGM Career Horizons
۳۶ Opportunities in Restaurant Careers (Opportunities Inseries) Carol Ann Caprione Chmelynski ۱۹۹۸ NTC/Contemporary Publishing Company
۳۷ Opportunities in Research and Development Careers (Opportunities Inseries) Jan Goldberg ۱۹۹۶ NTC/Contemporary Publishing Company
۳۸ Opportunities in Real Estate Careers, Revised Edition Mariwyn Evans ۲۰۰۲ McGraw-Hill Companies
۳۹ Opportunities in Publishing Careers (Vgm Opportunities) S. William Pattis, Robert A. Carter ۱۹۹۵ Vgm Career Horizons
۴۰ Opportunities in public health careers George Eastman Pickett, Terry W. Pickett, Terence J. Sacks ۱۹۹۵ VGM Career Horizons
۴۱ Opportunities in Psychology Careers Donald E. Super, Charles Super, ۲۰۰۱ McGraw-Hill
۴۲ Opportunities in Protection Materials Science and Technology for Future Army Applications Committee on Opportunities in Protection Materials Science and Technology for Future Army Applications, National Research Council ۲۰۱۱ National Academies Press
۴۳ Opportunities in plumbing and pipe fitting careers Patrick J. Galvin ۱۹۹۴ VGM Career Horizons
۴۴ Opportunities in Physician Careers Jan Sugar-Webb, Julie Rigby ۱۹۹۹ McGraw-Hill
۴۵ Opportunities in Physician Careers Jan Sugar-Webb ۲۰۰۵ McGraw-Hill Professional
۴۶ Opportunities in physician assistant careers Terence J. Sacks ۲۰۰۲ McGraw-Hill Professional
۴۷ Opportunities in physical therapy careers Bernice Krumhansl, Kathy Siebel ۱۹۹۹ McGraw-Hill Professional
۴۸ Opportunities in Photography Careers (Opportunities InSeries) Bervin Johnson, Robert E. Mayer, and Fred Schmid ۲۰۰۴ McGraw-Hill
۴۹ Opportunities in Photography Careers Bervin Johnson ۱۹۹۸ McGraw-Hill
۵۰ Opportunities in Pharmacy Careers (Opportunities in) Fred B. Gable ۱۹۹۸ McGraw-Hill Companies
۵۱ Opportunities in Petroleum Careers Gretchen D. Krueger ۱۹۹۸ McGraw-Hill
۵۲ Opportunities in performing arts careers Bonnie Bjorguine Bekken ۱۹۹۱ VGM Career Horizons
۵۳ Opportunities in Part-Time and Summer Jobs Careers (Opportunities Inseries) Adrian A. Paradis ۱۹۹۸ McGraw-Hill
۵۴ Opportunities in paramedical careers Alex Kacen, Terence J. Sacks ۱۹۹۹ McGraw-Hill
۵۵ Opportunities in Overseas Careers Blythe Camenson ۱۹۹۸ McGraw-Hill
۵۶ Opportunities in overseas careers Blythe Camenson ۲۰۰۴ McGraw-Hill Professional
۵۷ Opportunities in Office Occupations Careers Blanche Ettinger ۱۹۹۵ McGraw-Hill
۵۸ Opportunities in Nutrition Careers (Opportunities In…Series) – Revised Edition Carol Caldwell ۲۰۰۵ McGraw-Hill
۵۹ Opportunities in Nursing Careers Keville Frederickson ۱۹۹۶ McGraw-Hill Companies
۶۰ Opportunities in nursing assistant careers Joan Fox-Rose ۱۹۹۹ VGM Careers Horizons
۶۱ Opportunities in nonprofit organization careers Adrian A. Paradis ۱۹۹۴ VGM Career Horizons
۶۲ Opportunities in Neuroscience for Future Army Applications Committee on Opportunities in Neuroscience for Future Army Applications, National Research Council ۲۰۰۹ National Academies Press
۶۳ Opportunities in Music Careers, Revised Edition Robert Gerardi
۶۴ Opportunities in museum careers Blythe Camenson ۱۹۹۶ VGM Career Horizons
۶۵ Opportunities in Military Careers Adrian A. Paradis ۱۹۹۹ McGraw-Hill
۶۶ Opportunities in Mental Health Careers (Opportunities Inseries) Philip R. Perry ۱۹۹۶ McGraw-Hill
۶۷ Opportunities in Medical Technology Careers (Clinical Laboratory Science) (Opportunities Inseries) Karen R. Karni ۱۹۹۶ NTC/Contemporary Publishing Company
۶۸ Opportunities in library and information science careers Kathleen de la Peña McCook, Margaret Myers ۱۹۹۷ VGM Career Horizons
۶۹ Opportunities in laser technology careers Jan Bone ۱۹۸۹ VGM Career Horizons
۷۰ Opportunities in landscape architecture, botanical gardens, and arboreta Blythe Camenson ۱۹۹۸ McGraw-Hill Professional
۷۱ Opportunities in international business careers Jeffrey S. Arpan ۱۹۹۵ VGM Career Horizons
۷۲ Opportunities in human resource management careers William J. Traynor, J. Steven McKenzie ۱۹۹۴ VGM Career Horizons
۷۳ Opportunities in Hotel and Motel Careers (Vgm Opportunities Series) Shepard Henkin ۱۹۹۱ Vgm Career Horizons
۷۴ Opportunities in horticulture careers Jan Goldberg ۱۹۹۵ VGM Career Horizons
۷۵ Opportunities in Home Economics Careers (Opportunities in …) Rhea Shields, Anna K. Williams ۱۹۸۷ VGM Career Books
۷۶ Opportunities in Holistic Health Care Careers Gillian Tierney ۱۹۹۹ McGraw-Hill Professional
۷۷ Opportunities in gerontology and aging services careers Ellen Williams ۱۹۹۵ VGM Career Horizons
۷۸ Opportunities in Forensic Science Blythe Camenson ۲۰۰۸ McGraw-Hill
۷۹ Opportunities in Fitness Careers (Opportunities Inseries) Mary Miller, Lewis R. Baratx, Lewis Baratz, Jean Rosenbaum ۱۹۹۷ NTC/Contemporary Publishing Company
۸۰ Opportunities in fashion careers Roslyn Dolber ۱۹۹۲ VGM Career Horizons
۸۱ Opportunities in Farming and Agricultural Careers Adrian A. Paradis ۱۹۹۶ McGraw-Hill
۸۲ Opportunities in Eye Care Careers Kathleen M. Belikoff ۱۹۹۸ McGraw-Hill Companies
۸۳ Opportunities in Environmental Careers, Revised Edition Odom Fanning ۲۰۰۲ McGraw-Hill Companies
۸۴ Opportunities in Environmental Careers (Opportunities Inseries) Odom Fanning ۱۹۹۵ NTC/Contemporary Publishing Company
۸۵ Opportunities in Entertainment Careers (Opportunities Inseries) Jan Goldberg
۸۶ Opportunities in engineering careers Nicholas Basta ۱۹۹۶ VGM Career Horizons
۸۷ Opportunities in Design and Decorating Careers David Stearns ۲۰۰۸ McGraw-Hill
۸۸ Opportunities in Customer Service Careers Blanche Ettinger ۱۹۹۲ VGM Career Horizons
۸۹ Opportunities in crafts careers Marianne Forrester Munday ۱۹۹۴ VGM Career Horizons
۹۰ Opportunities in computer maintenance careers Elliott S. Kanter ۱۹۹۵ VGM Career Horizons
۹۱ Opportunities in computer careers Julie Kling Burns ۲۰۰۲ VGM Career Books
۹۲ Opportunities in Civil Engineering Careers J. Hagerty ۱۹۹۶ McGraw-Hill
۹۳ Opportunities in child care careers Renee Wittenberg ۱۹۹۴ VGM Career Horizons
۹۴ Opportunities in Chemistry Careers, Revised Edition John H. Woodburn ۲۰۰۲ McGraw-Hill Companies
۹۵ Opportunities in carpentry careers Roger Sheldon ۱۹۹۹ VGM Career Horizons
۹۶ Opportunities in business communication careers Robert Deen ۱۹۸۷ VGM Career Horizons
۹۷ Opportunities in Broadcasting Careers Elmo Ellis ۱۹۹۸ McGraw-Hill
۹۸ Opportunities in broadcasting careers Elmo Israel Ellis ۲۰۰۴ McGraw-Hill Professional
۹۹ Opportunities in Biotechnology for Future Army Applications Committee on Opportunities in Biotechnology for Future Army Applications, Board on Army Science and ۲۰۰۱ National Academy Press
۱۰۰ Opportunities in Biotech Careers (Opportunities in) Sheldon S. Brown ۲۰۰۷ McGraw-Hill
مطالب مرتبط
دیدگاه ها بدون دیدگاه

دیدگاهی برای این مطلب ارسال نشده است.

پاسخ دهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دانلود کتاب | کتاب مرجع | کتاب انگلیسی | download free book | سری: ۴۱۹۲
نظر دهید ۱۲ مهر ۱۳۹۴

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید

free book download

Id Title Author Date Publisher
۱ Official Kubotan Techniques Takayuki Kubota, Jr John G. Peters ۱۹۸۱ Reliapon Police Products, Incorporated
۲ Improvised Ninja Smoke Devices ۱۹۸۶ Butokukai
۳ Linux Laminated Reference Guide Inc. Barcharts ۲۰۰۰ Barcharts
۴ The Silencer Cookbook; .22 Rimfire Silencers Nolan Wilson ۱۹۸۳ Desert Pubns
۵ Diatonic Major and Minor Scales Andres Segovia ۱۹۸۰ Columbia Music
۶ Cortical Functions John Stirling ۲۰۰۰ Routledge
۷ Supersymmetry and String Theory: Beyond the Standard Model Michael Dine ۲۰۰۷ Cambridge University Press
۸ The 7 Habits of Highly Effective Families Stephen R. Covey, Sandra M. Covey ۱۹۹۷ St. Martin s Griffin
۹ Silent But Deadly: More Homemade Silencers From Hayduke The Master George Hayduke ۱۹۹۵ Paladin Press
۱۰ World Of Warcraft The Roleplaying Game Rob Baxter ۲۰۰۵ Arthaus
۱۱ Eberron: Sharn: city of towers Keith Baker, James Wyatt ۲۰۰۴ Wizards of the Coast
۱۲ Minna no Nihongo Honyaku: English Translation and Grammatical Notes ۳A network ۲۰۰۱ ۳A Corporation
۱۳ Induction: Processes of Inference, Learning, and Discovery John H. Holland, Keith J. Holyoak, Richard E. Nisbett, Paul R. Thagard ۱۹۸۹ The MIT Press
۱۴ Clearing and Settlement of Derivatives David Loader ۲۰۰۵ Elsevier
۱۵ A Treatise on Solid Geometry Percival Frost; Joseph Wolstenholme ۲۰۰۱ Adamant Media Corporation
۱۶ Nelson s Surgeon: William Beatty, Naval Medicine, and the Battle of Trafalgar Laurence Brockliss, John Cardwell, Michael Moss ۲۰۰۵ Oxford University Press, USA
۱۷ Austria, Hungary, and the Habsburgs: Central Europe c.1683-1867 R. J. W. Evans ۲۰۰۶ Oxford University Press, USA
۱۸ The Big Book of Losers: Pathetic but True Tales of the World s Most Titanic Failures! DC Comics ۱۹۹۷ DC Comics
۱۹ Eoin O Duffy: A Self-Made Hero Fearghal McGarry ۲۰۰۵ Oxford University Press, USA
۲۰ Powers: A Study in Metaphysics the late George Molnar, Stephen Mumford, D. M. Armstrong ۲۰۰۷ Oxford University Press, USA
۲۱ The Art of Love: Bimillennial Essays on Ovid s Ars Amatoria and Remedia Amoris Roy Gibson, Steven Green, Alison Sharrock ۲۰۰۷ Oxford University Press, USA
۲۲ MCSA/MCSE Self-Paced Training Kit (Exam 70-350): Implementing Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004: Implementing Microsoft(r) Internet … Acceleration Server 2004 (Pro-Certification Stan Reimer, Orin Thomas ۲۰۰۵ Microsoft Press
۲۳ The Historian s Craft in the Age of Herodotus Nino Luraghi ۲۰۰۷ Oxford University Press, USA
۲۴ Art Deco Stained Glass Pattern Book Ed Sibbett Jr. ۱۹۷۷ Dover Publications
۲۵ Cooking the Korean Way: Revised and Expanded to Include New Low-Fat and Vegetarian Recipes Okwha Chung, Judy Monroe ۲۰۰۲ Lerner Publishing Group
۲۶ Cooking the North African Way: Culturally Authentic Foods Including Low Fat and Vegetarian Recipies Mary Winget, Habib Chalbi ۲۰۰۳ Lerner Publishing Group
۲۷ The Best of Newspaper Design Society for News Design ۲۰۰۴ Rockport Publishers
۲۸ Cooking The Southern African Way: Culturally Authentic Foods Including Low-Fat And Vegetarian Recipes Kari A. Cornell, Peter Thomas ۲۰۰۵ Lerner Publications
۲۹ Cooking the Norwegian Way: To Include New Low-Fat and Vegetarian Recipes Sylvia Munsen ۲۰۰۲ Lerner Publications
۳۰ Cooking the Polish Way: Revised and Expanded to Include New Low-Fat and Vegetarian Recipes Danuta Zamojska-Hutchins ۲۰۰۲ Lerner Publications
۳۱ Cooking the Russian Way: Revised and Expanded to Include New Low-Fat and Vegetarian Recipes Gregory Plotkin, Rita Plotkin ۲۰۰۲ Lerner Publishing Group
۳۲ Cooking the South American Way: Revised and Expanded to Include New Low-Fat and Vegetarian Recipes Helga Parnell ۲۰۰۲ Lerner Publications
۳۳ Cooking the Spanish Way: Revised and Expanded to Include New Low-Fat and Vegetarian Recipes Rebecca Christian ۲۰۰۱ Lerner Publications
۳۴ The Elements Of Quantum Mechanics Saul Dushman ۲۰۰۷ Brunton Press
۳۵ Cooking the Japanese Way: Revised and Expanded to Include New Low-Fat and Vegetarian Recipes Reiko Weston ۲۰۰۱ Lerner Publications
۳۶ Cooking the Italian Way: Revised and Expanded to Include New Low-Fat and Vegetarian Recipes Alphonse Bisignano ۲۰۰۱ Lerner Publications
۳۷ Cooking the Israeli Way: To Include New Low-Fat and Vegetarian Recipes Josephine Bacon ۲۰۰۲ Lerner Publications
۳۸ Cooking the Hungarian Way: Revised and Expanded to Include New Low-Fat and Vegetarian Recipes Magdolna Hargittai ۲۰۰۲ Lerner Publications
۳۹ Cooking the Greek Way: To Include New Low-Fat and Vegetarian Recipes Lynne W. Villios, Robert L. Wolfe, Diane Wolfe ۲۰۰۲ Lerner Publications
۴۰ Cooking the German Way: Revised and Expanded to Include New Low-Fat and Vegetarian Recipes Helga Parnell ۲۰۰۲ Lerner Publishing Group
۴۱ Desserts Around the World: Revised and Expanded to Include New Low-Fat Recipes Lee Engfer ۲۰۰۳ Lerner Publishing Group
۴۲ Cooking the Chinese Way: Revised and Expanded to Include New Low-Fat and Vegetarian Recipes Ling Yu ۱۹۸۲ Lerner Publications
۴۳ Cooking the Caribbean Way: To Include New Low-Fat and Vegetarian Recipes Cheryl Davidson Kaufman ۲۰۰۲ Lerner Publications
۴۴ Cooking the East African Way: Revised and Expanded to Include New Low-Fat and Vegetarian Recipes Constance Nabwire, Bertha Vining Montgomery ۲۰۰۱ Lerner Publications
۴۵ Cooking the English Way: Revised and Expanded to Include New Low-Fat and Vegetarian Recipes Barbara W. Hill ۲۰۰۲ Lerner Publications
۴۶ Holiday cooking around the world: revised and expanded to included new low-fat and vegetarian recipes Kari A. Cornell ۲۰۰۲ Lerner Publications Company
۴۷ Cooking the Thai way: revised and expanded to include new low-fat and vegetarian recipes Supenn Harrison, Judy Monroe ۲۰۰۳ Lerner Publications
۴۸ Vegetarian Cooking Around the World: To Include New Low-Fat Recipes Alison Behnke ۲۰۰۲ Lerner Publications
۴۹ Cooking the Vietnamese Way: Revised and Expanded to Include New Low-Fat and Vegetarian Recipes Chi Nguyen, Judy Monroe ۲۰۰۲ Lerner Publications
۵۰ Cooking the West African Way: Revised and Expanded to Include New Low-Fat and Vegetarian Recipes Constance Nabwire, Bertha Vining Montgomery ۲۰۰۱ Lerner Publications
۵۱ Cooking the Lebanese Way: Revised and Expanded to Include New Low-Fat and Vegetarian Recipes Suad Amari ۲۰۰۲ Lerner Publishing Group
۵۲ Cooking the Mexican Way: Revised and Expanded to Include New Low-Fat and Vegetarian Recipes Rosa Coronado ۲۰۰۱ Lerner Publications
۵۳ Universal Spaces and Mappings S.D. Iliadis (Eds.) ۲۰۰۵ Elsevier
۵۴ Joe Satriani – Strange Beautiful Music Joe Satriani ۲۰۰۳ Cherry Lane Music
۵۵ The Encyclopedia Of International Organized Crime Carlo Devito ۲۰۰۵ Facts on File
۵۶ Dictionary of World Philosophy A. Pablo Iannone ۲۰۰۱ Routledge
۵۷ Guide to Investment Strategy: How to Understand Markets, Risk, Rewards And Behavior Peter Stanyer, Elroy Dimson ۲۰۰۶ Bloomberg Press
۵۸ The New Golden Dawn Ritual Tarot: Keys to the Rituals, Symbolism, Magic and Divination Chic Cicero, Sandra Tabatha Cicero ۱۹۹۷ Llewellyn Publications
۵۹ Weapon of Denial: Air Power and the Battle for New Guinea Gary Null ۱۹۹۵ Dept. of the Air Force
۶۰ Locating Air Force Base Sites: History s Legacy Ph.D. A. Timothy Warnock, Ph.D. Daniel L. Haulman, Ph.D. Forrest L. Marion, Jeffrey P. Sahaida, Ph.D. Frederick J. Shaw Jr. ۲۰۰۵ Dept. of the Air Force
۶۱ EVOLUTION OF CIVILIZATIONS, THE Carroll Quigley ۱۹۷۹ Liberty Fund Inc.
۶۲ Real Analysis: An Introduction to the Theory of Real Functions and Integration Jewgeni H. Dshalalow ۲۰۰۰ Chapman and Hall/CRC
۶۳ D-Day to Berlin: Armor Camouflage and Markings of the United States, British and German Armies, June 1944 to May 1945 – Specials series (6026 Terence Wise ۱۹۸۴ Squadron/Signal Publications
۶۴ Official Susan Hansche CISSP, John Berti CISSP, Chris Hare ۲۰۰۳ Auerbach Publications
۶۵ The Last of the Hunters Martin W. Bowman ۲۰۰۲ The History Press
۶۶ Shadow of the Silk Road Colin Thubron ۲۰۰۷ Vintage Books
۶۷ World of Darkness: Mysterious Places Kraig Blackwelder ۲۰۰۵ White Wolf Publishing
۶۸ On Our Mind: Salience, Context, and Figurative Language Rachel Giora ۲۰۰۳ Oxford University Press, USA
۶۹ Form and Good in Plato s Eleatic Dialogues: The Parmenides, Theatetus, Sophist, and Statesman Kenneth Dorter ۱۹۹۴ University of California Press
۷۰ Functional Analysis: An Introduction to Banach Space Theory Terry J. Morrison ۲۰۰۰ Wiley-Interscience
۷۱ The Hamlyn Guide to Military Aircraft Markings Barry C. Wheeler ۱۹۹۲ Hamlyn
۷۲ Dictionary of water and waste management Paul G Smith ۲۰۰۵ Butterworth-Heinemann :, Co-published by IWA Publishing
۷۳ The Renaissance Bible: Scholarship, Sacrifice, and Subjectivity Debora Kuller Shuger ۱۹۹۸ University of California Press
۷۴ Social Change and Modernity Hans Haferkamp, Neil J. Smelser ۱۹۹۲ University of California Press
۷۵ Christian Attitudes Toward the Jews in the Middle Ages: A Casebook Michael Frassetto ۲۰۰۶ Routledge
۷۶ Mathematical Analysis of Random Phenomena: Proceedings of the International Conference, Hammamet, Tunisia, 12-17 September 2005 Ana Bela Cruzeiro, Habib Ouerdiane, Nobuaki Obata ۲۰۰۷ World Scientific Publishing Company
۷۷ The Roman Revolution Ronald Syme ۲۰۰۲ Oxford University Press
۷۸ Neuropsychiatry and Behavioral Neuroscience Jeffrey L. Cummings, Michael S. Mega ۲۰۰۳ Oxford University Press
۷۹ Statistical Principles and Techniques in Scientific and Social Research Wojtek J. Krzanowski ۲۰۰۷ Oxford University Press, USA
۸۰ Court and Politics in Papal Rome, 1492-1700 Gianvittorio Signorotto, Maria Antonietta Visceglia ۲۰۰۲ Cambridge University Press
۸۱ Evaluating capital projects Ahmed Riahi-Belkaoui ۲۰۰۱ Quorum Books
۸۲ The Ottoman Empire and Early Modern Europe Daniel Goffman ۲۰۰۲ Cambridge University Press
۸۳ Jews in Europe in the Modern Age: A Socio-Historical Overview Viktor Karady ۲۰۰۴ Central European University Press
۸۴ Controversies in Psychology Phil Banyard ۱۹۹۹ Routledge
۸۵ Interviewing for Journalists Sally Adams, Wynford Hicks ۲۰۰۱ Routledge
۸۶ Neural Network Design Martin T. Hagan, Howard B. Demuth, Mark H. Beale ۲۰۰۲ Martin Hagan
۸۷ Classic Glamour: Techniques of the Top Glamour Photographers Ian Banks, Duncan Evans ۲۰۰۳ Argentum
۸۸ The Holy Land in English Culture 1799-1917: Palestine and the Question of Orientalism Eitan Bar-Yosef ۲۰۰۵ Oxford University Press, USA
۸۹ The Mind Accelerator: Your Lexicon for Success Taylor Andrew Wilson ۲۰۰۴ Volitoin Thought House Inc
۹۰ Lecture Notes On The Mathematics Of Acoustics M. C. M. Wright ۲۰۰۵ Imperial College Press
۹۱ The American Dream: A Short History of an Idea that Shaped a Nation Jim Cullen ۲۰۰۴ Oxford University Press, USA
۹۲ From Cosmos to Chaos: The Science of Unpredictability Peter Coles ۲۰۰۶ Oxford University Press, USA
۹۳ In-Flight Turkish: Learn Before You Land Living Language ۲۰۰۱ Living Language
۹۴ Sensuality and Sexuality Across the Divide of Shame Joseph D. Lichtenberg ۲۰۰۷ Routledge
۹۵ Thus Spoke Galileo: The Great Scientist s Ideas and Their Relevance to the Present Day Andrea Frova, Mariapiera Marenzana, James H. McManus ۲۰۰۶ Oxford University Press, USA
۹۶ Revolutionaries of the Cosmos: The Astro-Physicists Ian Glass ۲۰۰۶ Oxford University Press, USA
۹۷ Exploring the Quantum: Atoms, Cavities, and Photons Serge Haroche, Jean-Michel Raimond ۲۰۰۶ Oxford University Press, USA
۹۸ Introduction to Relativistic Continuum Mechanics G. Ferrarese, D. Bini (auth.), G. Ferrarese, D. Bini (eds.) ۲۰۰۸ Springer-Verlag Berlin Heidelberg
۹۹ Language, Brain, and Cognitive Development: Essays in Honor of Jacques Mehler Emmanuel Dupoux ۲۰۰۱ The MIT Press
۱۰۰ Thing Knowledge: A Philosophy of Scientific Instruments Davis Baird ۲۰۰۴ University of California Press
مطالب مرتبط
دیدگاه ها بدون دیدگاه

دیدگاهی برای این مطلب ارسال نشده است.

پاسخ دهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.