دانلود کتاب | کتاب مرجع | کتاب انگلیسی | download free book | سری: ۴۷۴۵
نظر دهید ۱۸ مهر ۱۳۹۴

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید

free book download

Id Title Author Date Publisher
۱ Representation Theory, Complex Analysis, and Integral Geometry Bernhard Krötz, Henrik Schlichtkrull (auth.), Bernhard Krötz, Omer Offen, Eitan Sayag (eds.) ۲۰۱۲ Birkhäuser Basel
۲ Representation theory of the Virasoro algebra Kenji Iohara, Yoshiyuki Koga (auth.) ۲۰۱۱ Springer-Verlag London
۳ Representation Theory of the Virasoro Algebra Kenji Iohara, Yoshiyuki Koga (auth.) ۲۰۱۱ Springer-Verlag London
۴ Representation theory of finite reductive groups Cabanes M., Enguehard M. ۲۰۰۴ CUP
۵ Representation Theory of Finite Groups: An Introductory Approach Benjamin Steinberg (auth.) ۲۰۱۲ Springer-Verlag New York
۶ Representation Theory of Finite Groups: An Introductory Approach Benjamin Steinberg (auth.) ۲۰۱۲ Springer-Verlag New York
۷ Representation Theory of Finite Groups: An Introductory Approach Benjamin Steinberg (auth.) ۲۰۱۲ Springer-Verlag New York
۸ Representation Theory of Finite Groups: An Introductory Approach Benjamin Steinberg (auth.) ۲۰۱۲ Springer-Verlag New York
۹ Representation Theory of Finite Groups: An Introductory Approach Benjamin Steinberg (auth.) ۲۰۱۲ Springer-Verlag New York
۱۰ Representation Theory of Finite Groups and Related Topics Reiner I. (ed.) ۱۹۷۱ AMS
۱۱ Representation theory of algebraic groups and quantum groups Henning Haahr Andersen (auth.), Akihiko Gyoja, Hiraku Nakajima, Ken-ichi Shinoda, Toshiaki Shoji, Toshiyuki Tanisaki (eds.) ۲۰۱۰ Birkhäuser Basel
۱۲ Representation of Lie Groups and Special Functions: Volume 1: Simplest Lie Groups, Special Functions and Integral Transforms (Mathematics and its Applications) N.Ja. Vilenkin, A.U. Klimyk ۱۹۹۱
۱۳ Representation and Reality Hilary Putnam ۱۹۹۱ The MIT Press
۱۴ Representation and Reality Hilary Putnam ۱۹۹۱ The MIT Press
۱۵ Representation and Reality Hilary Putnam ۱۹۹۱ The MIT Press
۱۶ Representation and Reality Hilary Putnam ۱۹۹۱ The MIT Press
۱۷ Representation and Processing of Spatial Expressions Olivier P., Gapp K.-P. ۱۹۹۸ LEA
۱۸ Representation and Invariance of Scientific Structures Patrick Suppes ۲۰۰۲ CSLI Publications
۱۹ Representation and inference for natural language: a first course in computational semantics Blackburn P., Bos J. ۲۰۰۵ CSLI Publications
۲۰ Representation and inference for natural language, (program code) Blackburn P., Bos J.
۲۱ Representation and inference for natural language, (program code) Blackburn P., Bos J.
۲۲ Representation and inference for natural language, Blackburn P., Bos J. ۱۹۹۹
۲۳ Representation and control of infinite dimensional systems Bensoussan A., et al. ۲۰۰۷ Birkhauser
۲۴ Reports of the Midwest Category Seminar IV S. MacLane (Editor), H. Applegate, M. Barr, B. Day, E. Dubuc, Phreilambud, A. Pultr, R. Street, M. Tierney, S. Swierczkowski ۱۹۷۰ Springer-Verlag
۲۵ Reports of military observers attached to the Armies in Manchuria during the Russo-Japanese war. Part III. Joseph E.Kuhn ۱۹۰۶ Government Printing Office, Washington
۲۶ Reports of International Arbitral Awards, Vol.XXVIII United Nations ۲۰۰۷
۲۷ Reporting Results: A Practical Guide for Engineers and Scientists David C. Van Aken, William Hosford ۲۰۰۸
۲۸ Reporting Killings as Human Rights Violations: How to Document and Respond to Potential Violations of the Right to Life within the International System for the Protection of Human Rights Kate Thompson, Camille Giffard, ۲۰۰۲
۲۹ Reporting District-Level NAEP Data Committee on NAEP Reporting Practices: Investigating District-Level and Market-Basket Reporting, National Research Council ۲۰۰۰
۳۰ Reporting Discourse, Tense, and Cognition T.I. Sakita ۲۰۰۲
۳۱ Reported Miracles: A Critique of Hume J. Houston ۱۹۹۴
۳۲ Reported Miracles: A Critique of Hume Joseph Houston ۱۹۹۴
۳۳ Reported Discourse: A Meeting Ground for Different Linguistic Domains Tom Güldemann (Ed.), Manfred von Roncador (Ed.) ۲۰۰۲ John Benjamins Publishing Company
۳۴ Report on World Space Week: Prepared in Cooperation with Spaceweek International Association United Nation ۲۰۰۶
۳۵ Report on the World Social Situation 2007: The Employment Imperative United Nations ۲۰۰۷
۳۶ Report on the State of the European Union 2003-2004 Fito Jean-Paul, Fiorella Schioppa ۲۰۰۵
۳۷ Report on the Fifth General Elections in India 1971-72: Narrative and Reflective Part Election Commission of India
۳۸ Report on the botany of the expedition Engelmann G. ۱۸۵۶
۳۹ Report on Solar Power in India Anurag Pandit
۴۰ Report on American manuscripts in the Royal Institution of Great Britain, Volume I: 1747-1779 Great Britain ۲۰۰۸ TannerRitchie Publishing
۴۱ Report of the International Narcotics Control Board 2006 United Nations ۲۰۰۷
۴۲ Report of Pontius Pilate ۲۰۱۰
۴۳ Report From Engine Co. 82 Dennis Smith ۱۹۹۹ Grand Central Publishing
۴۴ Report From Engine Co. 82 Dennis Smith ۱۹۹۹ Grand Central Publishing
۴۵ Replay (FANTASY MASTERWORKS 46) Ken Grimwood ۲۰۰۵ Gollancz
۴۶ Replay Ken Grimwood
۴۷ Replay Ken Grimwood
۴۸ Replacement Models with Minimal Repair Mohamed-Salah Ouali, Lotfi Tadj, Soumaya Yacout, Daoud Ait-Kadi (auth.), Lotfi Tadj, M.-Salah Ouali, Soumaya Yacout, Daoud Ait-Kadi (eds.) ۲۰۱۱ Springer-Verlag London
۴۹ Rephrasing Heidegger: A Companion to Being and Time (Philosophica) Richard Sembera ۲۰۰۸
۵۰ Repairing Damaged Wildlands: A Process-Orientated, Landscape-Scale Approach (Biological Conservation, Restoration, and Sustainability) S. Whisenant ۱۹۹۹
۵۱ Repairing Damaged Wildlands: A Process-Orientated, Landscape-Scale Approach (Biological Conservation, Restoration, and Sustainability) S. Whisenant ۱۹۹۹
۵۲ Repairing and Querying Databases under Aggregate Constraints Sergio Flesca, Filippo Furfaro, Francesco Parisi (auth.) ۲۰۱۱ Springer-Verlag New York
۵۳ Repair of Concrete Structures R. T. L. Allen ۱۹۹۳
۵۴ Repainting the Little Red Schoolhouse: A History of Eastern German Education, 1945-1995 John Rodden ۲۰۰۲
۵۵ Reordering The World: Geopolitical Perspectives On The 21st Century, Second Edition George J. Demko & William B. Wood ۱۹۹۸ Westview Press
۵۶ Renown and Repulse Maurice P. Northott ۱۹۷۸ Plaistow Press Ltd
۵۷ renovatio urbis: Architecture, Urbanism and Ceremony in the Rome of Julius II (The Classical Tradition in Architecture) Nicholas Temple ۲۰۱۱ Routledge
۵۸ Renovating Politics in Contemporary Vietnam Zachary Abuza ۲۰۰۱
۵۹ Renormalization and Galois theories Fauvet F., Ramis J.P., Connes A. (eds.) ۲۰۰۹ EMS
۶۰ Renormalization Collins J.C. ۱۹۸۴ CUP
۶۱ Renewing Meaning: A Speech-Act Theoretic Approach Stephen J. Barker ۲۰۰۴ Clarendon Press
۶۲ Renewing Earth s Waters (Environment at Risk) Christine Petersen ۲۰۱۰ Marshall Cavendish Children s Books
۶۳ Renewables Information 2005 Edition Organization for Economic Cooperation & Development ۲۰۰۵
۶۴ Renewables for Power Generation: Status and Prospects – 2003 Edition Published by : OECD Publishing ۲۰۰۳
۶۵ Renewable Resources and Biotechnology for Material Applications G. E. Zaikov, D. P. Pudel, Grzegorz Spychalski ۲۰۱۱ Nova Science Pub Inc
۶۶ Renewable Raw Materials: New Feedstocks for the Chemical Industry Roland Ulber, Dieter Sell, Thomas Hirth ۲۰۱۱ Wiley-VCH
۶۷ Renewable Energy Systems: The Choice and Modeling of 100% Renewable Solutions Henrik Lund ۲۰۰۹ Academic Press
۶۸ Renewable Energy Cannot Sustain a Consumer Society Ted Trainer ۲۰۰۷
۶۹ Renegotiating the Welfare State Gerhard Lehmbruch, Frans van Waarden ۲۰۰۱ Routledge
۷۰ Renegotiating the Welfare State Gerhard Lehmbruch, Frans van Waarden ۲۰۰۱ Routledge
۷۱ Renegotiating Community: Interdisciplinary Perspectives, Global Contexts Diana Brydon, William D. Coleman ۲۰۰۹ UBC Press
۷۲ Renegades of Time (Laser Books #1) Raymond F Jones ۱۹۷۵
۷۳ Renegades of Gor (Gor 23) John Norman ۱۹۸۶
۷۴ Renegade Regimes: Confronting Deviant Behavior in World Politics Miroslav Nincic ۲۰۰۵
۷۵ Renegade (The Lost Books, Book 3) (The Books of History Chronicles) Ted Dekker ۲۰۰۸ Thomas Nelson
۷۶ Renegade Diana Palmer ۲۰۰۴
۷۷ Renegade Catherine Mann ۲۰۱۰ Berkley Publishing
۷۸ Rene Guenon: Some Observations Frithjof Schuon ۲۰۰۴ Sophia Perennis
۷۹ Rendering Nirayel-Stepping on Arbitos – Book Two Nathan Cardwell ۲۰۰۷
۸۰ Rendering for Beginners: Image Synthesis using RenderMan Saty Raghavachary ۲۰۰۴
۸۱ Render to Caesar: Jesus, the Early Church, and the Roman Superpower Christopher Bryan ۲۰۰۵
۸۲ Renault Clio(91-98,H to R Registration) Petrol Service and Repair Manual (Haynes Service and Repair Manuals) Matthew Minter, Steve Rendle ۱۹۹۵
۸۳ Renault Clio 1991 to May 1998 (H to R registration), petrol. Haynes Service and Repair Manual. Matthew Minter, Steve Rendle ۱۹۹۹ Haynes Publishing
۸۴ Renault 4 ۱۹۷۰ Revue Technique Automobile
۸۵ Renal Failure and Replacement Therapies (Competency-Based Critical Care) Sara Blakeley ۲۰۰۷
۸۶ Renal Cell Carcinoma: Molecular Targets and Clinical Applications Ronald M. Bukowski, Robert A. Figlin, Robert J. Motzer (auth.), Ronald M. Bukowski, Robert A. Figlin, Robert J. Motzer (eds.) ۲۰۰۹ Humana Press
۸۷ Renal Cell Carcinoma: Molecular Biology, Immunology, and Clinical Management (Current clinical Oncology) Ronald M., Ed. Bukowski ۲۰۰۰
۸۸ Renal Cancer: Methods and Protocols (Methods in Molecular Medicine) Jack H. Mydlo ۲۰۰۱ Humana Press
۸۹ Renal Cancer: Methods and Protocols (Methods in Molecular Medicine) Jack H. Mydlo ۲۰۰۱ Humana Press
۹۰ Renal and Adrenal Tumors: Biology and Management Arie Belldegrun, Alastair W. S. Ritchie, Robert A. Figlin, R. T. D. Oliver, Edwin Darracott Vaughan
۹۱ Renaissance Theories of Vision (Visual Culture in Early Modernity) John Shannon Hendrix, Charles H. Carman (editors) ۲۰۱۰ Ashgate
۹۲ Renaissance Theories of Vision (Visual Culture in Early Modernity) John Shannon Hendrix, Charles H. Carman ۲۰۱۰ Ashgate
۹۳ Renaissance Scepticisms (International Archives of the History of Ideas Archives internationales d histoire des idées) Gianni Paganini, José R. M. Neto ۲۰۱۰ Springer
۹۴ Renaissance Paratexts Helen Smith and Louise Wilson (Editors) ۲۰۱۱ Cambridge University Press
۹۵ Renaissance of Sickle Cell Disease Research in the Genome Era Betty S. Pace ۲۰۰۷
۹۶ Renaissance Humanism in Papal Rome: Humanists and Churchmen on the Eve of the Reformation (The Johns Hopkins University Studies in Historical and Political Science) John F. D Amico ۱۹۸۳
۹۷ Renaissance Drama in Action: An Introduction to Aspects of Theatre Practice and Performance Martin White ۱۹۹۸
۹۸ Renaissance Concepts of Method Gilbert, Neal Ward ۱۹۶۰ Columbia University Press
۹۹ Renaissance and Reformations: An Introduction to Early Modern English Literature (Blackwell Introductions to Literature) Michael Hattaway ۲۰۰۷
۱۰۰ Removing the body: Representations of animal skins on Greek vases Widdows, Daniella Louise ۲۰۰۶ UMI
مطالب مرتبط
دیدگاه ها بدون دیدگاه

دیدگاهی برای این مطلب ارسال نشده است.

پاسخ دهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دانلود کتاب | کتاب مرجع | کتاب انگلیسی | download free book | سری: ۴۶۲۶
نظر دهید ۱۷ مهر ۱۳۹۴

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید

free book download

Id Title Author Date Publisher
۱ Quantum concepts in space and time R. Penrose, C.J. Isham ۱۹۸۶ Clarendon Press; Oxford University Press
۲ Twistor theory: An approach to the quantisation of fields and space-time Roger Penrose ۱۹۷۲ North-Holland Pub
۳ Spin foam models for quantum gravity Abhay Ashtekar, Ranjeet S. Tate ۲۰۰۳
۴ ۲D Quantum Gravity and SC at high Tc Abhay Ashtekar ۱۹۹۱ World Scientific Pub Co Inc
۵ The structural foundations of quantum gravity Dean Rickles, Steven French, Juha T. Saatsi ۲۰۰۶ Clarendon; Oxford University Press
۶ Quantum gravity (draft, Dec. 2003) Rovelli C.
۷ Quantum gravity Carlo Rovelli ۲۰۰۴ Cambridge University Press
۸ Lectures on loop quantum gravity Thiemann T. ۲۰۰۲
۹ Modern canonical quantum general relativity Thomas Thiemann ۲۰۰۷ Cambridge University Press
۱۰ Informal meeting on renormalization theory ۱۹۶۹ ICTP
۱۱ Renormalization group Benfatto, Gallavotti. ۱۹۹۳ Princeton
۱۲ Combinatorics and renormalization in quantum field theory Eduardo R Caianiello ۲۰۰۳ W. A. Benjamin
۱۳ Combinatorics and renormalization in quantum field theory Eduardo R Caianiello ۱۹۷۳ W. A. Benjamin
۱۴ Renormalization: an introduction to renormalization, the renormalization group, and the operator-product expansion John C. Collins ۱۹۸۴ Cambridge University Press
۱۵ Knots and Feynman diagrams Dirk Kreimer ۲۰۰۰ Cambridge University Press
۱۶ Introduction to the renormalization group (Ising model etc., sketchy lecture notes) Kupiainen A. ۱۹۹۷
۱۷ From perturbative to constructive renormalization Vincent Rivasseau ۱۹۹۱ Princeton Univ Pr
۱۸ Renormalization: an introduction Manfred Salmhofer ۱۹۹۹ Springer
۱۹ Renormalization Group and Functional Self-Similarity Shirkov D.V. ۱۹۹۹
۲۰ The renormalization group and the epsilon expansion Kenneth G Wilson ۱۹۷۴ North-Holland
۲۱ String phenomenology (proceedings 1st intl. conf.) Steve A. Abel, Alon E. Faraggi, Alejandro Ibarra, Michael Plumacher ۲۰۰۳ World Scientific Pub Co Inc
۲۲ Large N field theories, string theory and gravity Aharony, Gubser, Maldacena, Ooguri, Oz. ۲۰۰۰
۲۳ Supersymmetric gauge field theory and string theory David Bailin, Alexander Love ۱۹۹۴ Institute of Physics Pub
۲۴ Orbifold compactifications of string theory Bailin, Love. ۱۹۹۹
۲۵ String Theory and M-Theory Becker K., Becker M., Schwarz J. ۲۰۰۷ CUP
۲۶ Geometry and physics of branes U Bruzzo, V. Gorini, U. Moschella ۲۰۰۲ Taylor & Francis
۲۷ Geometry and physics of branes U Bruzzo, V. Gorini, U. Moschella ۲۰۰۲ Taylor & Francis
۲۸ Group Geometric Methods in Supergravity and Superstring Theories Castellani L. ۱۹۹۱
۲۹ Introduction to string theory (lecture notes) Dolgachev I.
۳۰ The World in Eleven Dimensions M. J. Duff ۱۹۹۹ Iop Institute of Physics
۳۱ Conformal techniques in string theory and string field theory Giddings. ۱۹۸۸
۳۲ Kac-Moody and Virasoro algebras. Reprint volume for physicists Peter Goddard, David Olive ۱۹۸۸ World Scientific Pub Co Inc
۳۳ Workshop on Unified String Theories: 29 July-16 August 1985, Institute for Theoretical Physics, University of California, Santa Barbara M. B. Green, D. J. Gross ۱۹۸۶ World Scientific
۳۴ Superstring theory Michael B. Green, John H. Schwarz, Edward Witten ۱۹۸۷ Cambridge University Press
۳۵ Superstring theory Michael B. Green, John H. Schwarz, Edward Witten ۱۹۸۷ Cambridge University Press
۳۶ Superstrings and related matters: proceedings of the 1999 Spring Workshop on, The Abdus Salam ICTP, Trieste, Italy, 22-30 March 1999 Spring Workshop on Superstrings and Related Matters, B. Greene, B. Greene, J. Louis, K. S. Narain, S. Randjbar-Daemi ۲۰۰۰ World Scientific
۳۷ Strings, branes and extra dimensions: TASI 2001, Boulder, Colorado, USA, 4-29 June 2001 Steven Scott Gubser, J. D. Lykken ۲۰۰۴ World Scientific
۳۸ Geometry of strings and branes Halbersma R.S. ۲۰۰۲
۳۹ Low-energy phenomenology of superstring-inspired E6 models Hewett. ۱۹۸۹
۴۰ Dualities of strings and branes Janssen B. ۱۹۹۸
۴۱ D-branes Clifford V. Johnson ۲۰۰۶ Cambridge University Press
۴۲ Introduction to Superstring Theory E. Kiritsis ۱۹۹۸ Cornell University Press
۴۳ Frobenius algebras and 2D topological quantum field theories Joachim Kock ۲۰۰۴ Cambridge University Press
۴۴ Lectures on string theory Dieter L. St, Stefan Theisen ۱۹۸۹ Not Avail
۴۵ Introduction to String Theory Mohaupt T. ۲۰۰۳
۴۶ Lectures on string and moduli space Nelson. ۱۹۸۷
۴۷ Notes on Seiberg-Witten theory Liviu I. Nicolaescu ۲۰۰۰ American Mathematical Society
۴۸ Gravity and Strings Ortin T. ۲۰۰۴ CUP
۴۹ Introduction to string and superstring theory II Peskin M. ۱۹۸۷ UCSC
۵۰ String theory Polchinski J. ۱۹۹۸ CUP
۵۱ String theory Joseph Polchinski ۱۹۹۸ Cambridge University Press
۵۲ String theory Joseph Polchinski ۱۹۹۸ Cambridge University Press
۵۳ String theory. TOC, annotation Joseph Polchinski ۱۹۹۸ Cambridge University Press
۵۴ String theory Polchinski J. ۱۹۹۸ CUP
۵۵ String theory Joseph Polchinski ۱۹۹۸ Cambridge University Press
۵۶ What is string theory (hep-th 9411028) Polchinski J. ۱۹۹۴
۵۷ Dual models and relativistic quantum strings C Rebbi ۱۹۷۳ International Atomic Energy Agency
۵۸ Light-cone gauge analysis of superstrings Restuccia, Taylor. ۱۹۸۹
۵۹ Aspects of twistor geometry and supersymmetric field theories within superstring theory (hep-th 0603098) Saemann C. ۲۰۰۶
۶۰ Introduction to the theory of dual models and strings Scherk J. ۱۹۷۵
۶۱ Dual resonance theory Schwarz. ۱۹۷۳
۶۲ Superstring theory Schwarz. ۱۹۸۲
۶۳ The spacetime supersymmetric formulation of the strings Shapiro, Taylor. ۱۹۹۰
۶۴ Introduction to string field theory Warren Siegel ۱۹۸۹ World Scientific Pub Co Inc
۶۵ Strings, Lattice Gauge Theory and High Energy Phenomenology Singh V., Wadia S.R. (eds.) ۱۹۸۷ WS
۶۶ Notes following Polchinski s String Theory Siopsis G. ۲۰۰۳
۶۷ An Introduction to Black Holes, Information And The String Theory Revolution: The Holographic Universe Leonard Susskind, James Lindesay ۲۰۰۴ World Scientific Publishing Company
۶۸ M(atrix) theory: matrix quantum mechanics as fundamental theory Taylor W. ۲۰۰۱
۶۹ Matrix theory as fundamental theory Taylor W. ۲۰۰۱
۷۰ String field theory Thorn C.B. ۱۹۸۹
۷۱ Introduction to string theory Van Proeyen A. ۲۰۰۴
۷۲ N = 2 supergravity in d = 4, 5, 6 and its matter couplings Van Proeyen A. ۲۰۰۰
۷۳ String theory limits and dualities Van der Schaar J.P. ۲۰۰۰
۷۴ An introduction to dual models of strong interaction and their physical motivations Veneziano. ۱۹۷۴
۷۵ Mathematical aspects of string theory S. T. Yau ۱۹۸۸ World Scientific Pub Co Inc
۷۶ A First Course in String Theory Barton Zwiebach ۲۰۰۴ Cambridge University Press
۷۷ A first course in string theory ۲۰۰۴ Cambridge UP
۷۸ Introduction to string theory. Solutions to problems Zwiebach B.
۷۹ Introduction to string theory. Solutions to problems Zwiebach B.
۸۰ Supersymmetry in particle physics: an elementary introduction Ian Aitchison ۲۰۰۷ Cambridge University Press
۸۱ Non-perturbative aspects in supersymmetric gauge theories Amati, Konishi, et al. ۱۹۸۸
۸۲ Supersymmetry: theory, experiment, and cosmology P. M. R. Binetruy ۲۰۰۷ Oxford University Press, USA
۸۳ Supergravity couplings: a geometric formulation Binetruy, Girardi, Grimm. ۲۰۰۱
۸۴ Supermanifolds Bryce DeWitt ۱۹۹۲ Cambridge University Press
۸۵ Noncommutative field theory Douglas M.R., Nekrasov N.A. ۲۰۰۱
۸۶ Noncommutative field theory Douglas, Nekrasov. ۲۰۰۱
۸۷ Supersymmetry (CUP draft Sept. 2004) Dreiner H.K., Haber H.E., Martin S.P. ۲۰۰۴
۸۸ Supersymmetry Dreiner H.K., Haber H.E., Martin S.P. ۲۰۰۴
۸۹ Kaluza-Klein supergravity Duff, Nilsson, Pope. ۱۹۸۶
۹۰ Supersymmetry Fayet P., Ferrara S. ۱۹۷۷
۹۱ Conformal supergravity Fradkin, Tseytlin. ۱۹۸۵
۹۲ Harmonic superspace A. S. Galperin, E. A. Ivanov, V. I. Ogievetsky, E. S. Sokatchev ۲۰۰۱ Cambridge University Press
۹۳ Superspace, or One thousand and one lessons in supersymmetry S. James Gates ۱۹۸۳ Benjamin/Cummings Pub. Co
۹۴ Cohomology for physicists and engineers Grozman, Leites. ۱۹۹۷
۹۵ The search for supersymmetry: probing physics beyond the standard model Haber, Kane. ۱۹۸۵
۹۶ Supersymmetric dark matter G. Jungman, M. Kamionkowski, K. Griest ۱۹۹۶ Noth-Holland
۹۷ The supersymmetric world: the beginnings of the theory Gordon L. Kane, Mikhail A. Shifman ۲۰۰۱ World Scientific
۹۸ The road to no-scale supergravity Lahanas, Nanopoulos. ۱۹۸۷
۹۹ Introduction to symmetry and supersymmetry in QFT J. Lopuszanski ۱۹۹۱ World Scientific Publishing Company
۱۰۰ Introduction to symmetry and supersymmetry in QFT J. Lopuszanski ۱۹۹۱ World Scientific Publishing Company
مطالب مرتبط
دیدگاه ها بدون دیدگاه

دیدگاهی برای این مطلب ارسال نشده است.

پاسخ دهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.