Admin
دانلود کتاب | کتاب مرجع | کتاب انگلیسی | download free book | سری: ۵۱۳۷
نظر دهید ۲۲ مهر ۱۳۹۴

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید

free book download

Id Title Author Date Publisher
۱ Structure and mechanism in protein science: a guide to enzyme catalysis and protein folding Fersht A. ۱۹۹۹ Freeman
۲ Structure And Mechanicsm In Protein Science A Guide To Enzyme Catalysis And Protein Fol Fersht A ۱۹۹۸ W. H. Freeman and Company
۳ Structure and Mechanics of Woven Fabrics Jack Hu ۲۰۰۴ Woodhead Publishing Ltd
۴ Structure and Mechanics of Textile Fibre Assemblies (Woodhead Publishing in Textiles) P. Schwartz ۲۰۰۸ CRC Press
۵ Structure and Meaning: Relinking Classical Sociology Jeffrey C. Alexander ۱۹۸۹ Columbia University Press
۶ Structure and Meaning in Medieval Arabic and Persian Poetry: Orient Pearl (Culture and Civilization in the Middle East) Julie Meisami ۲۰۰۲
۷ Structure and Gestalt: Philosophy and Literature in Austria-Hungary and Her Successor States Barry Smith (editor) ۱۹۸۱ John Benjamins Pub Co
۸ Structure and Geometry of Lie Groups Joachim Hilgert, Karl-Hermann Neeb (auth.) ۲۰۱۲ Springer-Verlag New York
۹ Structure and Geometry of Lie Groups Joachim Hilgert, Karl-Hermann Neeb (auth.) ۲۰۱۲ Springer-Verlag New York
۱۰ Structure and Function in Primitive Society: Essays and Addresses A. R. Radcliffe-Brown ۱۹۵۲
۱۱ Structure and function in cell signalling Nelson J. ۲۰۰۸ Wiley
۱۲ Structure and Dynamics of Health Research and Public Funding: An International Institutional Comparison D. Braun ۱۹۹۴
۱۳ Structure and bonding in crystalline materials Rohrer G.S. ۲۰۰۱ CUP
۱۴ Structure and Biophysics Puglisi J.D. (ed.) ۲۰۰۷ Springer
۱۵ Structurally Constrained Controllers: Analysis and Synthesis Somayeh Sojoudi, Javad Lavaei, Amir G. Aghdam (auth.) ۲۰۱۱ Springer US
۱۶ Structuralism: With an Introduction by Jean-Michel Rabaté John Sturrock ۲۰۰۸ John Wiley and Sons
۱۷ Structuralism and Semiotics Terence Hawkes ۱۹۷۷ University of California Press
۱۸ Structuralism and Semiotics Terence Hawkes ۱۹۷۷ University of California Press
۱۹ Structuralism and Semiotics Terence Hawkes ۱۹۷۷ University of California Press
۲۰ Structural, Syntactic, and Statistical Pattern Recognition: Joint IAPR International Workshop, SSPR & SPR 2008, Orlando, USA, December 4-6, 2008. Proceedings Tin Kam Ho (auth.), Niels da Vitoria Lobo, Takis Kasparis, Fabio Roli, James T. Kwok, Michael Georgiopoulos, Georgios C. Anagnostopoulos, Marco Loog (eds.) ۲۰۰۸ Springer-Verlag Berlin Heidelberg
۲۱ Structural use of steelwork in building.Part 1: Code of practice for design — Rolled and welded sections ۲۰۰۴ BSI
۲۲ Structural Unemployment in Western Europe: Reasons and Remedies (CESifo Seminar Series) Martin Werding ۲۰۰۶
۲۳ Structural Theory of Organic Chemistry Epiotis N.D., Cherry W.R., Shaik S., Yates R., Bernardi F. ۱۹۷۷ Springer
۲۴ Structural Systems L. Stavridis ۲۰۱۰ Thomas Telford Ltd
۲۵ Structural Steel Design: A Practice Oriented Approach Abi O. Aghayere, Jason Vigil ۲۰۰۸ Prentice Hall
۲۶ Structural Steel Design: A Practice Oriented Approach Abi O. Aghayere, Jason Vigil ۲۰۰۸ Prentice Hall
۲۷ Structural Steel Design: A Practice Oriented Approach Abi O. Aghayere, Jason Vigil ۲۰۰۸ Prentice Hall
۲۸ Structural sensitivity analysis and optimization 1, Linear systems Choi K.K., Kim N.H. ۲۰۰۵ Springer
۲۹ Structural Sensing, Health Monitoring, and Performance Evaluation (Series in Sensors) D. Huston ۲۰۱۰ Taylor & Francis
۳۰ Structural Repair Organizational and field GENERAL INFORMATION USAF SERIES F-4C, F-4D, F-4E, AND RF-4C AIRCRAFT ۱۹۷۱ Mcdonnell Dougla
۳۱ Structural Reliabilism: Inductive Logic as a Theory of Justification P. Kawalec ۲۰۰۲ Springer
۳۲ Structural Reform and Economic Policy (International Economic Association) Robert M. Solow ۲۰۰۵
۳۳ Structural Realism: Structure, Object, and Causality Steven French (auth.), Elaine Landry, Dean Rickles (eds.) ۲۰۱۲ Springer Netherlands
۳۴ Structural Realism: Structure, Object, and Causality Steven French (auth.), Elaine Landry, Dean Rickles (eds.) ۲۰۱۲ Springer Netherlands
۳۵ Structural Optimization Keith M. MacBain, William R. Spillers (auth.) ۲۰۰۹ Springer US
۳۶ Structural Nativization in Indian English Lexicogrammar (Studies in Corpus Linguistics) Marco Schilk ۲۰۱۱ John Benjamins Publishing Company
۳۷ Structural Modeling by Example: Applications in Educational, Sociological, and Behavioral Research Peter Cuttance, Russell Ecob ۲۰۰۹
۳۸ Structural Mechanics: Graph and Matrix Methods (Computational Structures Technology) Ali Kaveh ۲۰۰۴ Research Studies Press Ltd
۳۹ Structural Interrelations of Theory And Practice in Islamic Law: A Study of Six Works of Medieval Islamic Jurisprudence (Studies in Islamic Law and Society) Ahmad Atif Ahmad ۲۰۰۶
۴۰ Structural Information and Communication Complexity: 18th International Colloquium, SIROCCO 2011, Gdańsk, Poland, June 26-29, 2011. Proceedings Colin Cooper (auth.), Adrian Kosowski, Masafumi Yamashita (eds.) ۲۰۱۱ Springer-Verlag Berlin Heidelberg
۴۱ Structural Impediments to Growth in Japan (National Bureau of Economic Research Conference Report) Magnus Blomstrom, Jennifer Corbett, Fumio Hayashi, Anil Kashyap ۲۰۰۳
۴۲ Structural Impact Norman Jones ۱۹۹۷
۴۳ Structural Health Monitoring Using Genetic Fuzzy Systems Prashant M. Pawar, Ranjan Ganguli (auth.) ۲۰۱۱ Springer-Verlag London
۴۴ Structural geology in reservoir characterization T.S. Daltaban ۱۹۹۸ Geological Society
۴۵ Structural geology and tectonic evolution of the Sognefjord Transect, Caledonian orogen, southern Norway: a field trip guide (GSA Field Guide 19) A. G. Milnes, Fernando Corfu ۲۰۱۱ Geological Society of America
۴۶ Structural Geology Robert J. Twiss, Eldridge M. Moores ۱۹۹۲ W. H. Freeman
۴۷ Structural Film Anthology Peter Gidal (editor) ۱۹۷۶ BFI Publishing
۴۸ Structural Dynamics, Volume 3: Proceedings of the 28th IMAC, A Conference on Structural Dynamics, 2010 D. Di Maio, G. Carloni, D. J. Ewins (auth.), Tom Proulx (eds.) ۲۰۱۱ Springer-Verlag New York
۴۹ Structural Dynamics of Electronic and Photonic Systems Ephraim Suhir, T. X. Yu, David S. Steinberg ۲۰۱۱ Wiley
۵۰ Structural Dynamics of Earthquake Engineering: Theory and Application using Mathematica and Matlab (Woodhead Publishing in Materials) S. Rajasekaran ۲۰۰۹ CRC Press
۵۱ Structural Dynamics in Industry Alain Girard, Nicolas Roy ۲۰۰۷
۵۲ Structural Dynamics and Renewable Energy, Volume 1: Proceedings of the 28th IMAC, A Conference on Structural Dynamics, 2010 D. Todd Griffith, Thomas G. Carne (auth.), Tom Proulx (eds.) ۲۰۱۱ Springer-Verlag New York
۵۳ Structural Dynamics and Probabilistic Analysis for Engineers Giora Maymon ۲۰۰۸
۵۴ Structural Detailing in Steel M.Y.H. Bangash ۲۰۰۰ Thomas Telford Ltd
۵۵ Structural Detailing in Concrete: A Comparative Study of British, European, and American Codes of Practice, 2nd edition M Y H Bangash ۲۰۰۳ Thomas Telford Publishing
۵۶ Structural Design of Steelwork to EN 1993 and EN 1994, Third Edition Lawrence Martin, John Purkiss ۲۰۰۷
۵۷ Structural Control for Civil and Infrastructure Engineering France) International Workshop on Structural Control 2000 (Paris, Fabio Casciati, Georges Magonette ۲۰۰۱
۵۸ Structural Connections for Lightweight Metallic Structures Peter Horst (auth.), Pedro M.G.P. Moreira, Lucas F. M. da Silva, Paulo M.S.T. de Castro (eds.) ۲۰۱۲ Springer-Verlag Berlin Heidelberg
۵۹ Structural Conflict: The Third World Against Global Liberalism Stephen D. Krasner ۱۹۸۵ University of California Press
۶۰ Structural Composite Materials F. C. Campbell ۲۰۱۰ ASM International
۶۱ Structural Chemistry of Boron and Silicon Boschke F.L. ۱۹۸۶ Springer
۶۲ Structural Chemistry Boschke F.L. ۱۹۸۴ Springer
۶۳ Structural bioinformatics of membrane proteins Frishman D. ۲۰۱۰ Springer
۶۴ Structural and Failure Mechanics of Sandwich Composites L.A. Carlsson, G.A. Kardomateas (auth.) ۲۰۱۱ Springer Netherlands
۶۵ Structural Analysis: With Applications to Aerospace Structures (Solid Mechanics and Its Applications) O.A. Bauchau, J.I. Craig ۲۰۰۹
۶۶ Structural Analysis: A Unified Classical and Matrix Approach Amin Ghali, Adam Neville, Tom G. Brown ۲۰۰۹ Spon Press
۶۷ Structural analysis of complex networks Frank Emmert-Streib (auth.), Matthias Dehmer (eds.) ۲۰۱۱ Birkhäuser Basel
۶۸ Structural Analysis and Design of Tall Buildings Bungale Taranath ۱۹۸۸ Mcgraw-Hill (Tx)
۶۹ Structural Acoustics and Vibration Roger Ohayon, Christian Soize ۱۹۹۷
۷۰ Strongly Correlated Systems: Theoretical Methods Robert O. Jones (auth.), Adolfo Avella, Ferdinando Mancini (eds.) ۲۰۱۲ Springer-Verlag Berlin Heidelberg
۷۱ Strongly Correlated Systems: Theoretical Methods Robert O. Jones (auth.), Adolfo Avella, Ferdinando Mancini (eds.) ۲۰۱۲ Springer-Verlag Berlin Heidelberg
۷۲ Strongly Correlated Systems, Coherence and Entanglement Carmelo J.M.P., et al. (eds.) ۲۰۰۷ WS
۷۳ Stronger After Stroke: Your Roadmap to Recovery Peter G. Levine ۲۰۰۸
۷۴ Strong States, Weak Schools: The Benefits and Dilemmas of Centralized Accountability Bruce Fuller, Melissa K. Henne, Emily Hannum (Eds.) ۲۰۰۸ Emerald Group Publishing
۷۵ Strong Stability Preserving Runge-Kutta and Multistep Time Discretizations Sigal Gottlieb ۲۰۱۱ World Scientific Publishing Company
۷۶ Strong Poison (Crime Club) Dorothy L Sayers ۱۹۶۸ New English Library
۷۷ Strong Men Armed: The United States Marines Against Japan Robert Leckie ۱۹۹۷ Da Capo Press
۷۸ Strong Medicine: The Ethical Rationing of Health Care Paul T. Menzel ۱۹۹۰ Oxford University Press, USA
۷۹ Strong Field Laser Physics Sandro De Silvestri, Mauro Nisoli, Giuseppe Sansone, Salvatore Stagira, Caterina Vozzi (auth.), Thomas Brabec (eds.) ۲۰۰۹ Springer-Verlag New York
۸۰ Strong Field Laser Physics Sandro De Silvestri, Mauro Nisoli, Giuseppe Sansone, Salvatore Stagira, Caterina Vozzi (auth.), Thomas Brabec (eds.) ۲۰۰۹ Springer-Verlag New York
۸۱ Strong and Sexy (Sky High Air, Book 2) Jill Shalvis ۲۰۰۸ Brava
۸۲ Stromatolites: Interaction of Microbes with Sediments William Sallun Filho, Thomas Rich Fairchild (auth.), Vinod Tewari, Joseph Seckbach (eds.) ۲۰۱۱ Springer Netherlands
۸۳ Strolling Through Istanbul: The Classic Guide to the City (Tauris Parke Paperbacks) Hilary Sumner-Boyd, John Freely ۲۰۱۰ Tauris Parke Paperbacks
۸۴ Stroke Syndromes Julien Bogousslavsky, Louis R. Caplan
۸۵ Stroke Part II: Clinical manifestations and pathogenesis: Handbook of Clinical Neurology (Series Editors: Aminoff, Boller and Swaab) (Handbook of Clinical Neurology) Marc Fisher ۲۰۰۸
۸۶ Stroke of Midnight Sherrilyn Kenyon, Amanda Ashley, L. A. Banks, Lori Handeland ۲۰۰۴ St. Martin s Paperbacks
۸۷ Stroke Genetics (Oxford Medical Publications) Hugh Markus ۲۰۰۳ Oxford University Press, USA
۸۸ Stroke Essentials for Primary Care: A Practical Guide David Alway (auth.), David Alway, John Walden Cole (eds.) ۲۰۰۹ Humana Press
۸۹ Stroke Louis Caplan MD ۲۰۱۰ Oxford University Press, USA
۹۰ Striving Together: Asean and the United Nations United Nations ۲۰۰۹
۹۱ Striptease: the untold history of the girlie show Rachel Shteir ۲۰۰۵ Oxford University Press
۹۲ Striptease Culture Brian McNair ۲۰۰۲
۹۳ Strip show: performances of gender and desire Katherine Liepe-Levinson ۲۰۰۱ Routledge
۹۴ Strings Mm: Proceedings of the 2000 International Superstrings Conference, University of Michigan Michael J. Duff, James T. Liu, Jianxin Lu ۲۰۰۱
۹۵ Strings and Geometry: Proceedings of the Clay Mathematics Institute 2002 Summer School on Strings and Geometry, Isaac Newton Institute, Camb (Clay Mathematics Proceedings) Pranee Liamputtong, Isaac Newton Institute for Mathematical ۲۰۰۴
۹۶ String Topology and Cyclic Homology (Advanced Courses in Mathematics – CRM Barcelona) Ralph L. Cohen, Kathryn Hess, Alexander A. Voronov, ۲۰۰۶
۹۷ String Theory, Book 2 : Fusion (Star Trek: Voyager) Kirsten Beyer ۲۰۰۵
۹۸ String Theory and M-Theory: A Modern Introduction Katrin Becker, Melanie Becker, John H. Schwarz ۲۰۰۷ Cambridge University Press
۹۹ String Processing and Information Retrieval: 18th International Symposium, SPIRE 2011, Pisa, Italy, October 17-21, 2011. Proceedings Erik D. Demaine (auth.), Roberto Grossi, Fabrizio Sebastiani, Fabrizio Silvestri (eds.) ۲۰۱۱ Springer-Verlag Berlin Heidelberg
۱۰۰ String Cosmology Erdmenger J. (ed.) ۲۰۰۹ Wiley
مطالب مرتبط
دیدگاه ها بدون دیدگاه

دیدگاهی برای این مطلب ارسال نشده است.

پاسخ دهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.