Admin
دانلود کتاب | کتاب مرجع | کتاب انگلیسی | download free book | سری: ۵۷۷۱
نظر دهید ۲۹ مهر ۱۳۹۴

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید

free book download

Id Title Author Date Publisher
۱ The Potentials at the Junctions of Salt Solutions MacInnes D. A. ۱۹۱۵
۲ The Power of Optical/IR Interferometry: Recent Scientific Results and 2nd Generation Instrumentation: Proceedings of the ESO Workshop held in Garching, … 4-8 April 2005 Andrea Richichi, Francoise Delplancke, Francesco Paresce, Alain Chelli ۲۰۰۷ Springer
۳ The Power of Positive Criticism Ph.D. Hendrie Weisinger ۲۰۰۶ AMACOM
۴ The Power to Predict: How Real Time Businesses Anticipate Customer Needs, Create Opportunities, and Beat the Competition Vivek Ranadive ۲۰۰۷ American Media International
۵ The Practice of Medicinal Chemistry Camille Georges Wermuth ۲۰۰۸ Academic Press
۶ The Practice of Project Management Frigenti E., Comninos D. ۲۰۰۲
۷ The Preservation of Wood A Self Study Manual for Wood Treaters Milton ۲۰۰۲ University of Minnesota Extension Service
۸ the pressure of the wind on large chimneys Dryden H.L., Hill G.C. ۱۹۳۰
۹ The Pressure Variation of the Heat Function as a Direct Measure of the van der Waals Forces Keyes F. G. ۱۹۳۲
۱۰ The Principal Axes of Stellar Motion Raymond H. ۱۹۱۷
۱۱ The Principle of Maupertuis Murnaghan F.D. ۱۹۳۰
۱۲ The Principle of Microscopic Reversibility Tolman R.C. ۱۹۲۵
۱۳ The Principle of Minimum Energy and the Motion of Fluids Hovgaard W. ۱۹۲۳
۱۴ The Probable Error of the Vital Index of a Population Miner J.R. ۱۹۲۲
۱۵ The Problem of Preparing Optically Active Free Radicals Wallis E.S. ۱۹۳۰
۱۶ The Problem of the Calculus of Variations in m-Space with End-Points Variable on Two Manifolds Currier E. ۱۹۳۰
۱۷ The problem of the ionized hydrogen molecule Chao C.Y. ۱۹۲۹
۱۸ The Problems and Functions of the Section of Physical Oceanography of the American Geophysical Union Littlehales G.W. ۱۹۳۰
۱۹ The Problems of Lagrange and Mayer Under General End Conditions Morse M. ۱۹۳۰
۲۰ The Problems of Seismology Reid H.F. ۱۹۲۰
۲۱ The Problems of Volcanology Washington H.S. ۱۹۲۰
۲۲ The Production of Active Nitrogen.pdf Kaplan J. ۱۹۲۸
۲۳ The Production of an E. M. F. on Closed Circuit by a Light Effect on Argentite Harold Horton Sheldon ۱۹۲۵ University of Michigan
۲۴ The Production of High Speed Canal Rays without the Use of High Voltages Lawrence E.O., Slaon D.H. ۱۹۳۰
۲۵ The projection method Stevens J. ۲۰۰۳
۲۶ The Protein Requirement of Maintenance in Man Sherman H.C. ۱۹۱۹
۲۷ The Purification by Sublimation and the Analysis of Gallium Chloride Theodore W Richards ۱۹۱۹ s.n
۲۸ The Purification of Gallium by Electrolysis, and the Compressibility and Density of Gallium Theodore W Richards ۱۹۱۹ s.n
۲۹ The Pyranometer An Instrument for Measuring Sky Radiation Abbot And Aldrich ۱۹۱۶ Smithsonian Institution:
۳۰ The Quality of Life Martha Nussbaum, Amartya Sen ۱۹۹۳ Oxford University Press, USA
۳۱ The Quantization of the Rotational Motion of the Polyatomic Molecule by the New Wave Mechanics Witmer E. ۱۹۲۷
۳۲ The Quantum Integral and Diffraction by a Crystal Arthur H. Nobel Laureate in Physics. COMPTON ۱۹۲۳ National Academy of Sciences
۳۳ The quantum laws and the uncertainty principle of Heisenberg Lewis G.N., Mayer J.E. ۱۹۲۹
۳۴ The Quantum Levels and Resulting Constants of the Hydrogen Molecule Birge R. T. ۱۹۲۷
۳۵ The Quantum Theory and the Behavior of Slow Electrons in Gases Zwicky F. ۱۹۲۶
۳۶ The Quantum Theory of Quasi-Unimolecular Gas Reactions Rice O. K. ۱۹۲۸
۳۷ The Quantum Theory of Radiation 2nd.Ed. Heitler W. ۱۹۵۰ Oxford University Press
۳۸ The Quantum Theory of the Dielectric Constant of Hydrogen Chloride and Similar Gases Pauling L. ۱۹۲۵
۳۹ The Quantum Theory of the Fraunhofer Diffraction Epstein P.S., Ehrenfest P. ۱۹۲۴
۴۰ The Quasi Equation P = TdV/dT Hall E.H. ۱۹۲۳
۴۱ The quasianalyticity of functions relative to a differential operator Matsaev V. I.
۴۲ The Quenching of Cadmium Resonance Radiation Bates J.R. ۱۹۲۸
۴۳ The Radial Velocities of Globular Clusters ten Bruggencate P. ۱۹۲۹
۴۴ The Radial Velocities of the More Distant Stars Adams W.S. ۱۹۱۵
۴۵ The Radioactivity of Potassium, Rubidium and Other Elements Harkins W.D., Guy W.G. ۱۹۲۵
۴۶ The Raman spectrum of gypsum Simon F., Vohsen E. ۱۹۲۹
۴۷ The rank function of any simple algebra Albert A.A. ۱۹۲۹
۴۸ The rate of decomposition of nitrogen pentoxide at moderately low pressure Ramsperger H.C., Nordberg M.E., Tolman R.C. ۱۹۲۹
۴۹ The Rate of Decomposition of Nitrogen Pentoxide at Very Low Pressures Ramsperger H.C., Tolman R.C. ۱۹۲۹
۵۰ The rates of second-order gas reactions Kassel L.S. ۱۹۳۰
۵۱ The Reaction of Chlorine with Hydrogen Rodebush W. H. ۱۹۳۲
۵۲ The Reaction of Hydrogen Atoms with Oxygen and the Hydrogen Chlorine Reaction Bates R. ۱۹۳۲
۵۳ The Rebirth of the Russian Space Program: 50 Years after Sputnik, New Frontiers Brian Harvey ۲۰۰۷ Springer
۵۴ The Rectangular Interferometer with Achromatic Displacement Fringes in Connection with the Horizontal Pendulum Barus C. ۱۹۱۸
۵۵ The Red Shift of Solar Lines and Relativity St. John C.E. ۱۹۲۴
۵۶ The reflecting power of some substances in the extreme ultra-violet Gleason P.R. ۱۹۲۹
۵۷ The Reflection by a Crystal of X-Rays Characteristic of Chemical Elements in It Clark G.L., Duane W. ۱۹۲۳
۵۸ The Reflection of Characteristic Bromine X-Radiation by a Crystal of Potassium Bromide Allison S.K., Duane W. ۱۹۲۴
۵۹ The Reflection of Electrons from Crystals Eckart C. ۱۹۲۷
۶۰ The Reflection of X-Rays by Alkali Halide Crystals Armstrong A.H., Duane W. ۱۹۲۵
۶۱ The Refraction of X-Rays in Calcite Davis B., Terrill H.M. ۱۹۲۲
۶۲ The Relation between Polarization and Association Williams J.W. ۱۹۲۸
۶۳ The Relation between Temperature and Work Function in Thermionic Emission Brewer A. K. ۱۹۲۷
۶۴ The relation between the electric moment and the potential difference at an interface Frumkin A., Williams J.W. ۱۹۲۹
۶۵ The Relation Between the Iso-Electric Point of a Globulin and Its Solubility and Acid Combining Capacity in Salt Solution Cohn E.J. ۱۹۲۰
۶۶ The Relation of Chalcedony to the Other Forms of Silica Washburn E.W., Navias L. ۱۹۲۱
۶۷ The Relation of Hydrolysis to the Validity of Beers Law Gibbs R.C., Shapiro C.V. ۱۹۲۸
۶۸ The Relation of the Octet of Electrons to Ionization Noves W. A. ۱۹۲۷
۶۹ The Relationship of Spectral Type to Period among Variable Stars Adams W. S. ۱۹۲۷
۷۰ The Relative Adsorption of Mixtures of Oxygen and Nitrogen in Cocoanut Shell Charcoal Lemon H.B., Blodgett K. ۱۹۱۹
۷۱ The Relative Effectiveness of Spectral Radiation for the Vision of the Sun-Fish, Lepomis Grundfest H. ۱۹۳۱
۷۲ The Relative Intensities of Fluorescent and Scattered X-Rays Clark G.L., Duane W. ۱۹۲۵
۷۳ The Relativity Displacement of the Spectral Lines in the Companion of Sirius Adams W.S. ۱۹۲۵
۷۴ The representation of functions by exponential series Leontev A.F.
۷۵ The Repulsion between Electric Currents and Their Induced Eddy Currents in Parallel Barus C. ۱۹۲۸
۷۶ The required spaces
۷۷ The Residual Set of a Complex on a Manifold and Related Questions Lefschetz S. ۱۹۲۷
۷۸ The Residual Set of a Complex on a Manifold and Related Questions (Second Note) Lefschetz S. ۱۹۲۷
۷۹ The Resistance of Metals Under Pressure Percy Williams Bridgman ۱۹۱۷ Cambridge University Press
۸۰ The Resolving Powers of X-Ray Spectrometers and the Tungsten X-Ray Spectrum Dershem E. ۱۹۱۸
۸۱ The Richest Man In Babylon George S. Clason ۲۰۰۲ Signet
۸۲ The Riemann Geometry and Its Generalization Eisenhart L.P., Veblen O. ۱۹۲۲
۸۳ The Riemann Zeta Function Spallone S. ۲۰۰۰
۸۴ The Rietveld Method R. A. Young ۱۹۹۵ Oxford University Press, USA
۸۵ The ring structure of mannose Isbell H.S. ۱۹۳۰
۸۶ The Rise and Fall of Abacus Banking in Japan and China Yuko Arayama, Panos Mourdoukoutas ۲۰۰۸ Information Age Publishing
۸۷ The Road to the Virtual Enterprise Heerema F.J. (ed.), de Boer U.P. ۲۰۰۱
۸۸ The Role of Industrial Development in the Achievement of the Millennium Development Goals UNIDO ۲۰۰۴
۸۹ The Role of Rheology in Polymer Extrusion Vlachopoulos J., Strutt D.
۹۰ The Roofing Handbook Scharff R., Kennedy T. ۲۰۰۰
۹۱ The Rotating Disc Franklin P. ۱۹۲۵
۹۲ The Rotation and Radial Velocity of the Central part of the Andromeda Nebula Pease F.G. ۱۹۱۷
۹۳ The Rotation and Radial Velocity of the Spiral Nebula N. G. C. 4594 Pease F.G. ۱۹۱۶
۹۴ The Rotational Energy of the Polyatomic Molecule as an Explicit Function of the Quantum Numbers Witmer E. E. ۱۹۲۶
۹۵ The Rotational Structure of the Ultra-Violet Absorption Bands of Formaldehyde Dieke G. H., Kistiakowsky G. B. ۱۹۳۲
۹۶ The Rubber Formulary Peter A. Ciullo, Norman Haber ۱۹۹۹ William Andrew
۹۷ The Ruling and Performance of a Ten-Inch Diffraction Grating Michelson A.A. ۱۹۱۵
۹۸ The Savings and Loan Crisis: Lessons from a Regulatory Failure James R. Barth, S. Trimbath, Glenn Yago ۲۰۰۴ Springer
۹۹ The Scattering of X-Rays and Braggs Law Jauncey G.E.M. ۱۹۲۳
۱۰۰ The Scattering of X-Rays from Gases C. S Barrett ۱۹۲۸ IBM.Com/Redbooks
مطالب مرتبط
دیدگاه ها بدون دیدگاه

دیدگاهی برای این مطلب ارسال نشده است.

پاسخ دهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.