Admin
آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان
, , , نظر دهید ۱۱ شهریور ۱۳۹۵

۱.کودکان وقتی با سرزنش وانتقاد زندگی میکنند،می آموزند به خود بی اعتماد باشند.

 

۲.وقتی با خشونت زندگی میکنند،می آموزند که جنگجو باشند.

 
۳.وقتی با ترس زندگی میکنند می آموزند،که اضطراب داشته باشند.
 

۴.وقتی با ترحم زندگی میکنند،می آموزند که به خود احساس ترحم داشته باشند.

 

۵.وقتی با تمسخر زندگی میکنن می آموزند که خجالتی باشند.

 

۶.وقتی یا حسادت زندگی میکنند،می آموزند که در خود احساس کینه داشته باشند.

۷.اگر با شکیبایی زندگی کنند،بردباری را می آموزند.
 

۸.اگر با تشویق زندگی کنند،اعتماد واطمینان را می آموزند.

 

۹.اگر با پاداش زندگی کنند،با استعداد بودن وپذیرندگی را می آموزند.

 

۱۰.اگر با تصدیق شدن زندگی کنند،عشق را می آموزند.

 

۱۱. اگر با توافق زندگی کنند،دوست داشتن خود را می آموزند.

 

۱۲.،اگر با تایید زندگی کنند،با هدف زندگی کردن را می آموزند.

 

۱۳.اگر با صداقت زندگی کنند،حقیقت را می آموزند.

 

۱۴.اگر با انصاف زندگی کنند دفاع از حقوق را می آموزند.

 

دیدگاه ها بدون دیدگاه

دیدگاهی برای این مطلب ارسال نشده است.

پاسخ دهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.