دراین بخش از سایت مشرقی ها براتون مجموعه ای از مطالب طنز وخنده دار رواماده کردیم .باماهمراه باشین.

مجموعه کاریکلماتور های بامزه | قلقلک کلمات

مجموعه مطالب طنز وخنده دار

امید بخشیدن بی هدف به مردم

مثل آب دادن به گلهای کاغذی است.

///////////////////

فردای کشورهای عقب افتاده

دیروز کشورهای متمدن است.

////////////////////

سایه ها در هوای ابری

خستگی در میکند

////////////////////////////////////

گفتنی ها را باید گفت چون بیات میشود

و از دهن می افتد

//////////////////////

وقتی کاسه سرم داغ می شود

افکارم را فوت می کنم.

/////////////////

ولخرجی های زیاد

دخلم را درآورد.

////////////////

اون هایی که شما را آدم حساب نمی کنند

ریاضی بلد نیستند

/////////////////

در دنیای سیاستمدارها بعضی ها اسباب بازی هستند

و بعضی ها هم بازی

/////////////////////

برای آن که «آینده»اش را خراب کنند

«حال»ش را گرفتند

///////////////

برای آنکه از خاطرات دوران مجردی لذت ببرد

ازدواج کرد

مجموعه از مطالب طنز و خنده دار