Admin
فال امضا
۳ نظر ۲۹ خرداد ۱۳۹۳

بگو چگونه امضا میکنی تا بگوییم با ما با یک فال همراه شواین فال و طالع بینی را در ادامه مطالعه نمایید تا به شخصیت خود از روی نوع امضا کردن پی ببرید.
اگر جز کسا نی هستی که به طرف عقربه های ساعت امضاء می‌کنند شما جز انسان‌هایی منطقی هستی
اگر جز کسا نی هستی که بر عکس عقربه‌های ساعت امضاء می‌کنند د یر منطق را قبول می‌کنند و بیشتر غیر منطقی هستند.
اگر جز کسا نی هستی  که از خطوط عمودی استفاده می‌کنند لجاجت و پافشاری در امور دارند.
اگر جز کسا نی هستی  که از خطوط افقی استفاده می‌کنند ا نسان‌های منظّمی هستند .
اگر جز کسا نی هستی  که با فشار امضاء می‌کنند در کودکی سختی کشیده‌ا ند.
اگر جز کسا نی هستی  که پیچیده امضاء می‌کنند شکّاک هستند.
اگر جز کسا نی هستی  که در امضای خود اسم و فامیل می‌نویسند خودشان را در فامیل برتر می‌دانند.
اگر جز کسا نی هستی که در امضای خود فامیل می‌نویسند دارای منزلت هستند.
اگر جز کسا نی هستی  که اسمشان را می‌نویسند و روی اسمشان خط می‌زنند شخصیت خود را نشناخته‌اند.
اگر جز کسا نی هستی  که به حالت دایره و بیضی امضاء می‌کنند ، کسانی هستند که می‌خواهند به قله برسند.
بی شک بیان مطالب افکار مختلف ، نشانه ی تائید آن نمی باشد.

 

پاسخ دهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.