Admin
مجموعه دیدنی از تصویرهای آرامش بخش و جالب همراه با متن
نظر دهید ۲۸ شهریور ۱۳۹۶

همراه تصویرهای آرامش بخش مقالات قشنگی در ضمینه سلامت , سبک زندگی , روانشناسی و… قرار میدهیم

مجموعه دیدنی از تصویرهای آرامش بخش و جالب همراه با متن

مجموعه دیدنی از تصویرهای آرامش بخش و جالب همراه با متن

انواع تصاویر آرامش بخش و جالب همراه با متن

همراه تصاویر آرامش بخش مقالات قشنگی در ضمینه سلامت , سبک زندگی , روانشناسی و… قرار میدهیم

مجموعه دیدنی از تصویرهای آرامش بخش و جالب همراه با متن

زندگی زیباست
گاهی زندگی سخت است و گاهی ما سخت ترش می کنیم …
گاهی آرامش داریم، خودمون خرابش می کنیم …
گاهی خیلی چیزا رو داریم ولی محو تماشای نداشته هامون میشیم …
گاهی حالمون خوبه ولی با نگرانی فردا خرابش می کنیم …
گاهی میشود بخشید ولی با انتقام ادامش می دیم …
گاهی باید انصراف داد ولی با حماقت ادامه می دیم …
و گاهیگاهیگاهی …
تمام عمر اشتباه می کنیم و نمی دونیم یا نمی خوایم بدونیم …
کاش زیاد مراقب خودمون، تصمیماتمون و گاهی …
گاهی های زندگیمون باشیم

همراه تصویرهای آرامش بخش مقالات قشنگی در ضمینه سلامت , سبک زندگی , روانشناسی و… قرار میدهیم

اگر نمی توانی بلوطی بر فراز تپه ای باشی
بوته ای در دامنه ای باش
ولی عالی ترین بوته ای باش که در کناره راه می روید
(( اگر نمی توانی درخت باشی ،بوته باش ))
اگر نمی توانی بوته ای باشی، علف کوچکی باش
و چشم انداز کنار شاه راهی را شادمانه تر کن
اگر نمی توانی نهنگ باشی، فقط یک ماهی کوچک باش
-ولی بازیگوش ترین ماهی دریاچه !
همه ما را که ناخدا نمی کنند، ملوان هم می توان بود
در این دنیا جهت همه ما کاری هست
کارهای بزرگ و کارهای کمی کوچکتر
و آنچه که وظیفه ماست ، چندان دور از دسترس نیست
اگرنمی توانی شاه راه باشی ، کوره راه باش
اگر نمی توانی خورشید باشی، ستاره باش
با بردن و باختن اندازه ات نمی گیرند
هر آنچه که هستی، بهترینش باش!

مجموعه دیدنی از تصویرهای آرامش بخش و جالب همراه با متن

سنجاق قفلی ها را دوست دارم
از همان کودکی دوستشان داشتم
نه اینکه حس نوستالژی باشند ها ! نه !
آنها بانی وصل اند ولی خودشان بی وصل میمانند
خم میشوند ؛
ولی خم به ابرو نمیآورند
زنگ میزنند ؛ کج میشوند ولی خودشان زنگار به دلت نمیزنند ..
تیزند ؛یکرنگ ؛ راحت و بی آلایش..
کاش هیچ وقت سنجاق زندگی گم نشود،
همان سنجاقی که تو را به این زندگی وصلت میکند،
حسی که درون هر آدمی زنده است،
شاید حسی قشنگ باشد از یک دوست
یک همراهی ….
که به تو یاداوری کند امید و زندگی را ،
شاید آدم هایی باشند که تو را همراهی کرده اند تا بدهید جا برسی،
شاید حسی قدیمی که هروقت زنده میشود سرشار از شور و شوق میشوی..
آدم ها همه سنجاق هایی دارند که به زندگی وصلشان میکند،
حالیشان میکند که به این زندگی چقدر وابسته اند.

همراه تصویرهای آرامش بخش مقالات قشنگی در ضمینه سلامت , سبک زندگی , روانشناسی و… قرار میدهیم

مجموعه دیدنی از تصویرهای آرامش بخش و جالب همراه با متن

وقتی از «مایکل شوماخر»قهرمان هفت دوره از مسابقه های اتومبیلرانی فرمول یک جهان
رمز موفقیتش را پرسیدند او در جواب فقط یک جمله گفت:
«تنها رمز موفقیت من این است
زمانی که دیگران ترمز می گیرند من گاز می دهم!»
مطالعه کن هنگامی که که دیگران خوابند .
تصمیم بگیر هنگامی که که دیگران در تردیداند.
خود را اماده کن هنگامی که که دیگران در خیال پردازیند.
شروع کن هنگامی که که دیگران در حال تعللند.
کار کن هنگامی که که دیگران در حال آرزو کردنند.
صرفه جویی کن هنگامی که که دیگران در حال تلف کردنند.
گوش کن هنگامی که که دیگران در حال صحبت کردنند.
لبخند بزن هنگامی که که دیگران خشمگینند .
پافشاری کن هنگامی که که دیگران در حال رها کردنند.
و به خاطر داشته باش که موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه آخر رسیدن !!
رمز موفقیت گاز دادن است!!

زندگی نه ماندن است نه رسیدن
کفشهایم را میپوشم و در زندگی قدم میزنم
من زنده ام و زندگی ارزشِ رفتن دارد …
آن قدر می روم تا صدای پاشنه هایم
گوش ناامیدی را کر کند !
خوب میدانم که گاه کفشها،
پاهایم را میزند،
میفشرد و به درد میاورد
اما من همچنان خواهم رفت
زیرا زندگی ارزش لنگ لنگان رفتن را نیز دارد …
ماندن در کار نیست!
گذشته های دردناک را رها میکنم و به آینده نامعلوم،
نمی اندیشم!
ولی این را میدانم ،
آینده با گذشته یکسان نخواهد بود !

زندگی نه ماندن است نه رسیدن
زندگی به سادگی رفتن است
به همین راحتی ،

زندگی چقدر ساده است ..

کارگردان دنیا خداست!

مهم نیست نقش ما ثروتمند است یا تنگدست…

سالم است یا بیمار …

مهم اینست که محبوبترین کارگردان عالم نقشی به ما داده!

نباید از سخت بودن نقش گله مند بود…

چرا که سخت بودن نقش: نشانه اعتماد کارگردان به شایستگی بازیگر است …

امیدوارم خوش بدرخشیم !

مجموعه ای از تصویرهای آرامش بخش و جالب

مجموعه ای از تصویرهای آرامش بخش و جالب

مجموعه ای از تصویرهای آرامش بخش و جالب

مجموعه ای از تصویرهای آرامش بخش و جالب

مجموعه ای از تصویرهای آرامش بخش و جالب

مجموعه ای از تصویرهای آرامش بخش و جالب

مجموعه ای از تصویرهای آرامش بخش و جالب

مجموعه ای از تصویرهای آرامش بخش و جالب

تصاویر آرامش بخش

واژه های کلیدی: زندگی زیباست | آرامش بخش | کارگردان | موفقیت | همراه | زندگی | همراهی | مجموعه

مجموعه دیدنی از تصویرهای آرامش بخش و جالب همراه با متن

مجموعه دیدنی از تصویرهای آرامش بخش و جالب همراه با متن

مجموعه دیدنی از تصویرهای آرامش بخش و جالب همراه با متن

مجموعه دیدنی از تصویرهای آرامش بخش و جالب همراه با متن

مجموعه دیدنی از تصویرهای آرامش بخش و جالب همراه با متن

مجموعه دیدنی از تصویرهای آرامش بخش و جالب همراه با متن

مجموعه دیدنی از تصویرهای آرامش بخش و جالب همراه با متن

مجموعه دیدنی از تصویرهای آرامش بخش و جالب همراه با متن

مجموعه دیدنی از تصویرهای آرامش بخش و جالب همراه با متن

مجموعه دیدنی از تصویرهای آرامش بخش و جالب همراه با متن

مطالب مرتبط
دیدگاه ها بدون دیدگاه

دیدگاهی برای این مطلب ارسال نشده است.

پاسخ دهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.