مطالب دسته: تست روانشناسی
2 مطلب

تست فوق العاده روانشناسی مکعب جهت پی بردن به ضمیر ناخودآگاهتان!

تست روانشناسی مکعب یکی از آزمون هایی است که به وسیله روانشناسان ژاپنی در سال ۲۰۰۲ طراحی شده است هست. با انجام این آزمون شما به ضمیر ناخود تست فوق...

۳۰ خرداد ۱۳۹۶ ادامه مطلب

تست خودشناسی| آیا شما به آسانی دوست پیدا می کنید؟

برای یافتن جواب این سوال، به سوالات زیر با دقت و صداقت پاسخ دهید تا بر اساس امتیاز جواب هایتان متوجه شوید که چگونه دوستی هستید. تست خودشناسی | آیا...

۲۷ خرداد ۱۳۹۶ ادامه مطلب