آرشیو برچسب های «آشنایی با کشورها»
1 مطلب

آشنایی با فرهنگ های غنی و انسان دوستانه در کشورهای جهان:قسمت اول _ آلمان _

“انسان دوستى در هر شکل و آیینى زیباست” فرهنگى زیبا در کشور آلمان در آلمان دور انداختن هرگونه بطری شیشه ای و پلاستیکی کار کاملا عجیبی محسوب میشود. در آن...

۲۳ آبان ۱۳۹۴ ادامه مطلب