آرشیو برچسب های «آیت الکرسی»
1 مطلب

ختم بسیار مجرب آیت الکرسی

در ادامه مطالب  دینی و مذهبی  اینبار به سراغ دعاهای مشکل گشا خواهیم رفت و قصد داریم یکی از مجرب ترین ختم های قرآنی یعنی ختم آیت الکرسی را برای...

۸ اسفند ۱۳۹۲ ادامه مطلب