آرشیو برچسب های «ابوالفضل عباس»
1 مطلب

کرامت حضرت قمربنی هاشم

در این قسمت از شفا یافتگان به سراغ یک کرامت حضرت عباس خواهیم رفت. در کتاب چهره ی درخشان قمر بنی هاشم حضرت عباس نوشته ی آقای ربانی خلخالی این مطلب نوشته:مسیحیه...

۲۹ اسفند ۱۳۹۲ ادامه مطلب