آرشیو برچسب های «احکام جنابت»
1 مطلب

احکام غسل جناب به صورت کامل

سوالات شرعی امروز اختصاص دارد به احکام جنابت مساله ۱۵۴ – لازم نیست در وقت غسل نیت کند که غسل واجب یا مستحب مى کنم و اگر فقط به قصد قربت...

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ ادامه مطلب