آرشیو برچسب های «اخرین اخبار سیاسی امروز»
1 مطلب

رویترز خبر داد : توافق هسته ای بسیار نزدیک است

اخرین اخبار سیاسی امروز و اخباری از خبرگذاری معتبر رویترز درباره مسائل هسته ای ایران. در حالی که ماراتون مذاکرات هسته‌ای به روز چهارشنبه کشیده شده است، قدرت‌های عمده جهانی و...

۱۳ فروردین ۱۳۹۴ ادامه مطلب