آرشیو برچسب های «استخدام پرستار»
2 مطلب

استخدام پرستار.بهیار در تهران

در این بخش از آگهی های استخدام به سراغ استخدام پرستار. استخدام بهیار در یک درمانگاه شبانه روزی تهران خواهیم رفت . در متن این آگهی اینگونه آمده است که...

۲۰ اسفند ۱۳۹۲ ادامه مطلب

استخدام لیسانس پرستاری

در این قسمت از آگهی های استخدام به سراغ  استخدام پرستار خواهیم رفت با ما در ادامه مطلب و شرح مطلب همراه شوید درمانگاه ثامن الائمه در مشهد جهد واحد...

۱۳ اسفند ۱۳۹۲ ادامه مطلب