آرشیو برچسب های «اشتباهات مادران در تربیت فرزند»
2 مطلب

آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان

۱.کودکان وقتی با سرزنش وانتقاد زندگی میکنند،می آموزند به خود بی اعتماد باشند.   ۲.وقتی با خشونت زندگی میکنند،می آموزند که جنگجو باشند.   ۳.وقتی با ترس زندگی میکنند می...

۱۱ شهریور ۱۳۹۵ ادامه مطلب

مواظب باشید این اشتباهات مادرانه را مرتکب نشوید

قصد داریم در این قسمت از روابط والدین و فرزندان چند نکته مهم به شما بگوییم تا شما مادر عزیز و گرامی دچار اشتباهات مادران در تربیت فرزند نشوید این اشتباهات را...

۳۱ فروردین ۱۳۹۴ ادامه مطلب