آرشیو برچسب های «اطلاعاتی در مورد گربه ها»
1 مطلب

اطلاعاتی در مورد گربه ها

اطلاعاتی در مورد گربه ها  :   ۰۰۰ ۴سال قبل درمصر اگر کسی گربه را میکشت مجازاتش مرگ بود. درسال ۱۸۸۸ حدود ۳۰۰۰۰۰ (سیصد هزار) گربه مومیائی شده در مصر...

۲۲ تیر ۱۳۹۵ ادامه مطلب