آرشیو برچسب های «اعتماد بنفس»
2 مطلب

تست فوق العاده روانشناسی مکعب جهت پی بردن به ضمیر ناخودآگاهتان!

تست روانشناسی مکعب یکی از آزمون هایی است که به وسیله روانشناسان ژاپنی در سال ۲۰۰۲ طراحی شده است هست. با انجام این آزمون شما به ضمیر ناخود تست فوق...

۳۰ خرداد ۱۳۹۶ ادامه مطلب

اموزش تربیت صحیح فرزندان

اگر به فرزندتان سخت بگیرید به نفع وی کارکرده اید و برای تربیت وی به وظیفه خود عمل کرده اید سخت گیری برای تربیت فرزندان لازم و ضروری است و...

۲۲ بهمن ۱۳۹۴ ادامه مطلب