آرشیو برچسب های «بدنسازی و پرورش اندام»
2 مطلب

اشتباهات بزرگ در ورزش بدنسازی

عدم برنامه ریزی تمرینات بسیار اتفاق افتاده که در گوشه کنار باشگاه با نوجوانانی روبرو شده ام که با سرگردانی مشغول جا به جا کردن وزنه های نسبتا سنگین به...

۲۳ بهمن ۱۳۹۵ ادامه مطلب

۳ اشتباه بسیار مهلک در بدنسازی

در این قسمت از  بدنسازی  میخواهیم ۳ سه اشتباه مهلک در ورزش بدنسازی و پرورش اندام را به شما گوشزد نماییم و راه حل رفع این اشتباهات را هم به...

۲۶ اسفند ۱۳۹۲ ادامه مطلب