آرشیو برچسب های «بیوگرافی استاد “ابوالحسن صبا”»
1 مطلب
%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%b5%d8%a8%d8%a7

بیوگرافی استاد “ابوالحسن صبا” استاد اصیل موسیقی ایران

بیوگرافی استاد “ابوالحسن صبا” استاد اصیل موسیقی ایران او در ۱۲۸۱ ش ، در تهران متولد شد. پدرش ، ابوالقاسم کمال السلطنه ، فرزند محمد جعفرخان صدرالحکما، فرزند محمودخان صبا،...

۲۳ شهریور ۱۳۹۵ ادامه مطلب