آرشیو برچسب های «تخمدان زنان»
1 مطلب

بارداری بدون داشتن تخمدان نیز ممکن شد

بارداری این قسمت را با اخباری جالب درباره تخمدان زنان شروع خواهیم کرد که امیدواریم مورد رضایتتون قرار بگیره بر اساس گزارشی از کشور اسپانیا یک خبر حیرت پزشکان دنیا را...

۱۲ خرداد ۱۳۹۳ ادامه مطلب