آرشیو برچسب های «ترول باحال»
2 مطلب

ترول + دوستیابی ایرانی

در بخش ترول ها با شما هستیم اینبار با یک ترول جدید و ترول باحال از طریقه دوستیابی ایرانی

۱۹ فروردین ۱۳۹۳ ادامه مطلب

ترول : لاف زنی در زمانهای مختلف

در بخش ترول ها با شما هستیم اینبار با یک ترول جدید و ترول باحال

۱ فروردین ۱۳۹۳ ادامه مطلب