آرشیو برچسب های «تزیین طالبی»
1 مطلب

تصاویری از تزیین طالبی

 میوه آرایی  امروز را با هم مشاهده میکنیم و به سراغ تصاویری از تزیین میوه خواهیم رفت و نوبتی  هم باشد اینبار نوبت تزیین طالبی است

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ادامه مطلب