آرشیو برچسب های «تصاویر جنسی»
1 مطلب

تصاویر جنسی و خطراتش برای نوجوانان

یکی از بیشترین سوالاتی که پدر مادران از مشاور میکنند این سوال است که : نوجوان من چه دختر و چه پسر اسیر تصاویر جنسی شده است و نگاه میکند من چه کنم...

۱۲ مرداد ۱۳۹۴ ادامه مطلب