آرشیو برچسب های «تعبیرخواب افتادن»
1 مطلب
تعبیرخواب

تعبیرخواب افتادن

با شما هستیم با تعبیرخواب افتادن که معتبر میگوید :بسیار اتفاق می افتد که در خواب می افتیم یا بی آنکه خوابی دیده باشیم حالتی شبیه افتادن و پرت شدن...

۱۹ مرداد ۱۳۹۴ ادامه مطلب