آرشیو برچسب های «تعبیرخواب انجیر»
1 مطلب
تعبیرخواب

تعبیرخواب انجیر

با تعبیرخواب انجیر باز هم در خدمت شما دوستان عزیز هستیم :در نفایس الفنون نوشته شده انجیر در خواب نیکو است و رزق و روزی حلالی است که نصیب بیننده...

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ ادامه مطلب