آرشیو برچسب های «تعبیرخواب سگ»
1 مطلب
تعبیرخواب

تعبیر خواب سگ

  تعبیرخواب سگ به این شرح است : سگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی...

۲۵ تیر ۱۳۹۴ ادامه مطلب