آرشیو برچسب های «تعبیرخواب شلغم»
1 مطلب
تعبیرخواب

تعبیرخواب شلغم

اینم قسمتی دیگر از  تعبیرخواب از معتبر معروف به نام  تعبیرخواب ابن سیرین با تعبیرخواب شلغم اینبار در خدمت شما هستیم :دیدن شلغم در خواب چندان خوب نیست چه پخته باشد چه خام...

۱۷ مهر ۱۳۹۳ ادامه مطلب