آرشیو برچسب های «تعبیرخواب چوب»
1 مطلب
تعبیرخواب

تعبیرخواب چوب

تعبیرخواب چوب اگر دیده اید به اینصورت است : چوب در خواب تباین و اختلاف و نفاق و دودستگی و چیزهائی است از این دست. چوب در خواب انسانی است منافق...

۳ تیر ۱۳۹۴ ادامه مطلب