آرشیو برچسب های «تعبیر خواب»
1 مطلب

تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ سگ اگر آشنا باشد حمايتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بيگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نيز عينا همين حالت پيش مي آيد.چنانچه در روياي خود سگي ديديد که مطيع و رام است و…

۶ خرداد ۱۳۹۵ ادامه مطلب