آرشیو برچسب های «تلفات چهارشنبه سوری»
1 مطلب

آثار زخمیان چهارشنبه سوری!!!!!

آثار زخمیان چهارشنبه سوری!!!!! تبدیل چهارشنبه سوری به چهارشنبه سوزی ایرانیان از دیر باز به عنوان مردمانی شاد با اعیاد فراوان بودند و طبق مدارک معتبری که موجود است عنوان کرده اند که در تاریخ کهن خود به طور متوسط هر پانزده روز یک جشن داشته اند .

۲۶ اسفند ۱۳۹۴ ادامه مطلب