آرشیو برچسب های «تنبیه کودک»
1 مطلب

مناسب ترین جایگزین برای تنبیه کودکان

روابط والدین و فرزندان امروز را با یک مسئله فوق العاده مهم شروع خواهیم کرد.اگر کودک شما اشتباهی انجام داده است و حال شما قصد دارید او را تنبیه نمایید این...

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ ادامه مطلب