آرشیو برچسب های «ثواب اعمال روز عرفه»
1 مطلب

روز عرفه و اعمال آن

روز عرفه و اعمال آن اعمال و فضیلت های روز عرفه روز عرفه از اعیاد عظیم است اگر چه به اسم عید نامیده نشده و روزی است که حق تعالی...

۲۳ شهریور ۱۳۹۵ ادامه مطلب