آرشیو برچسب های «جدیدترین روشهای جذب مشتری»
2 مطلب

مدیران تازه کار این ۴ اشتباه را هرگز انجام ندهید

ایجاد کسب و کار موفق آرزوی هر مدیری است ولی اکثر مدیران تازه کار در ابتدای راه بعضی از اشتباهات را انجام میدهند و باعث میشوند که جدیدترین روشهای جذب مشتری را یاد...

۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ ادامه مطلب

قانون طلایی برای جذب مشتری

نکاتی مهم را خدمتتان عرض خواهیم کرد درباره ایجاد کسب و کار موفق و همچنین نکاتی ویژه و اساسی از بهترین و جدیدترین روشهای جذب مشتری که با هم این ۳...

۷ فروردین ۱۳۹۴ ادامه مطلب