آرشیو برچسب های «جنس داغ»
1 مطلب

مقصرمرگ فاطمه درآبنمای کوهسارکیست

حادثه آبنمای کوهسار بار دیگر نارسایی ها و ضعف های زیرساختی و ایمنی شکننده در برخی از پار کها،بوستان ها و شهر بازی های کشور را به تصویر کشید. به...

۱۱ خرداد ۱۳۹۵ ادامه مطلب