آرشیو برچسب های «خانواده»
1 مطلب

شخصیت شناسی فرزندان خانواده

  شخصیت شناسی فرزندان خانواده ممکن است همه آدمها برابر آفریده شده باشند؛ اما نگاهی به فیش حقوقی آنها نشان می دهد که درآمدشان نابرابر است.  این مسأله به طبقه...

۱ خرداد ۱۳۹۵ ادامه مطلب