آرشیو برچسب های «ختم مجرب»
4 مطلب

ختم مجرب سوره فاتحه الکتاب

دعاهای مشکل گشا  امروز را با یک ختم مجرب از یکی از سوره های قرآن : سوره فاتحه الکتاب را بیست و یک بار بخواند بعد از نماز صبح و بیست و...

۵ دی ۱۳۹۳ ادامه مطلب

ختم:بسیار بسیار مجرب قل هو الله

دعاهای مشکل گشا  امروز را با یک ختم مجرب دیگر آغاز خواهیم کرد که ایشالا مورد رضایت شما باشه طریقه اش این است که خواننده ، پیش از شروع غسل...

۱۲ مهر ۱۳۹۳ ادامه مطلب

ختم بسیار مجرب یا علی

دعاهای مشکل گشا امروز را اختصاص میدهیم به یک ختم مجرب  از امام اول شیعیان حضرت علی علیه السلام گفته شده که اگر اسم مبارک حضرت علی (ع) از برای هر...

۹ تیر ۱۳۹۳ ادامه مطلب

ختم بسیار مجرب حضرت عباس علیه السلام

این هم ختم مجرب  حضرت قمر بنی هاشم برای حاجات مهم : ر کتاب منتخب التواریخ آمده است: نام مبارک حضرت قمر بنی هاشم که عباس است، به شمار ابجد...

۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ ادامه مطلب