آرشیو برچسب های «ختم مجرب حضرت عباس»
1 مطلب

ختم بسیار مجرب حضرت عباس علیه السلام

این هم ختم مجرب  حضرت قمر بنی هاشم برای حاجات مهم : ر کتاب منتخب التواریخ آمده است: نام مبارک حضرت قمر بنی هاشم که عباس است، به شمار ابجد...

۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ ادامه مطلب