آرشیو برچسب های «داستان خواندنی»
1 مطلب

داستان عبرت آموز مزاحمت و خانم جوان

این هم یک داستان خواندنی دیگر از بخش داستان کوتاه. نوزده یا بیست سالم بود ، یک بار ماشین پدرم را برداشتم و با دوستم رفتیم که به اصطلاح یک دوری...

۲۷ اسفند ۱۳۹۲ ادامه مطلب