آرشیو برچسب های «داستان وافعی زنا»
1 مطلب

داستان عبرت انگیز واقعی(زنا)

خلاصه وقتی که شوهرش نبود رفتم خونش و مشغول شدیم . اواخر کار بود که در خونشو زدند . زن فوری لباساشو پوشید و رفت دم در . شوهرش اومده...

۲۹ بهمن ۱۳۹۴ ادامه مطلب