آرشیو برچسب های «دعا جهت رفع کدورت بین زن و شوهر»
1 مطلب

دعای مجرب جهت رفع کدورت زن و شوهر

انواع دعاهای مشکل گشا را تقدیم شما دوستان میکنیم و اینبار دعا جهت رفع کدورت بین زن و شوهر امام صادق فرمودند برای رفع کدورت بین زن وشوهر روز جمعه ۵بار پشت...

۳۰ خرداد ۱۳۹۴ ادامه مطلب