آرشیو برچسب های «دوستان ناباب»
1 مطلب

پدر مادرها :دلایل سیگاری شدن نوجوانان

به سراغ  روابط والدین و فرزندان  خواهیم رفت پدران و مادران اگر نوجوان شما سیگاری شده است این دلایلی که برایتان در ادامه خواهیم آورد میتواند یکی از دلایلی باشید...

۱۳ اسفند ۱۳۹۲ ادامه مطلب