آرشیو برچسب های «رفع شوره سر»
1 مطلب

با این روشها به جنگ شوره سر بروید

  در این بخش از آرایشی و بهداشتی قصد داریم نکاتی را به شما گوشزد کنیم تا بتوانید درمان شوره سر را آغاز کنید ۱- ﻣﻘدارﯽ ﭘوﺴﺖ ﻟﯿﻤﻮ رﺎ دﺮ ﻇرﻒ ﮐوﭽﮑﯽ...

۵ فروردین ۱۳۹۳ ادامه مطلب