آرشیو برچسب های «ریباترین پارک بر روری اب در حال ساخت»
1 مطلب

پارک جدید در نیویورک

پارک اسکله ۵۵ از توماس هیترویک؛ مرکز پرفورمنسی جدید در نیویورک معمار انگلیسی توماس هیترویک بر روی رودخانه هادسون پارکی مرتفع خواهد ساخت که بر طبق برنامه ریزی ها از...

۸ خرداد ۱۳۹۵ ادامه مطلب