آرشیو برچسب های «زندگی مشترک»
2 مطلب

واقع بینی رمز خوشبختی است ، آرمان گرایی در گزینش همسر آینده ممنوع!

نحوه گزینش معیار بعضی زن ها جهت ازدواج نه تنها موجب خوشبختی نمی شود بلکه ممکن است آسیب هایی را جهت فرد به همراه داشته باشد. علی آزاد روانشناس و...

۱۶ خرداد ۱۳۹۶ ادامه مطلب

آیا زیبایی در زندگی مهم نیست؟؟

نقش زیبایی ظاهری در دوام بیشتر ازدواج و در سنین پیری تقریبا همچنان یك راز است شاید بگویید زیبا دیدن تنها یك امر سلیقه ای است و هر فردی بنا به سلیقه خودش یك نفر را زیبا می بیند یا زشت، اما به هر صورت نمی توان منكر وجود برخی از استانداردهای رایج شد!

۲۶ اسفند ۱۳۹۴ ادامه مطلب