آرشیو برچسب های «ساق دست»
1 مطلب

اموزش ساق دست شیک وبسیار زیبا

اموزش ساق دست  ۳۴دانه  سر میندازیمچهار سانیمتر کشباف میبافیم به وسیله سنجاق ۱۴ دانه اول ۶ دانه وسط و۱۴ دانه اخر علامت گذاری می شود. ۱۴ دانه اول همه از رو...

۲۲ بهمن ۱۳۹۴ ادامه مطلب